Започна процедурата за Инвеститор на годината 2015

oblasna_admin_YambolОбластният управител на област Ямбол и Областният съвет за развитие стартират тазгодишната процедура по набиране на предложения за станалия вече традиция конкурс Инвеститор на годината в област Ямбол.

За десети път в област Ямбол ще бъдат отличени бизнеса, инвеститори за съществен принос в социално-икономическото развитие на Област Ямбол през 2015 година.

Целта на конкурса е да се популяризират дейностите на фирмите и организациите с принос към икономиката в област Ямбол.

За отличията могат да бъдат предлагани и да кандидатстват инвеститори, които са направили инвестиции в област Ямбол през 2015 г., в следните категории:

  • Големи предприятия с 250 и повече заети лица 
  • Средни предприятия от 50 до 249 наети лица 
  • Малки предприятия до 49 наети лица 

Предложения за включване в конкурса могат да правят общини, организации на работодатели, работници и служители, браншови организации, НПО и граждани. За целта се попълва формуляр за участие. Предложенията и попълненият формуляр се изпращат до Областен управител на област Ямбол до 20 ноември 2015 г. на адрес: гр.Ямбол, ул.”Жорж Папазов” № 18 или на e-mail: [email protected].

Регламент и формуляр за кандидатстване са качени на интернет страницата на Областна администрация Ямбол  www.yambol.government.bg.

Наградите „Инвеститор на годината – 2015” ще бъдат обявени и връчени на тържествена церемония.

 

 

About the Author :