Започна приема на предложения по инициативата “С Тунджа в сърцето – рестарт”

logoОт 16 октомври 2017 година започна приема на формуляри за кандидатстване по младежката платформа за обществени инициативи „С Тунджа в сърцето – рестарт“.

Формулярите могат да се попълват и депозират по електронен път, по поща, с куриер или в деловодството на общината. Одобрените проекти ще се реализират през 2018 година.

Тази кампания има за цел да бъде формулирана и реализирана концепция, позволяваща по-непосредствената и позитивна комуникация между общината и местните общности, както и диалог и реализиране на иновативни и обществено значими инициативи в 44-те населени места на общината.

Припомняме, че инициативите, включени в платформата „С Тунджа в сърцето – рестарт“ са четири:

1. Конкурс за обществени инициативи „Заедно с община Тунджа“.

Чрез него идеите на местните общности могат да бъдат реализирани като общи партньорски дейности за подобряване на жизнената среда в населените места от община „Тунджа“.

В него ще имат възможността да се включат представители на кметства, читалища, училища, детски градини, младежки или други неправителствени организации, които имат идея как да направят живота в своето село по-добър.

На сайта на община „Тунджа“ и на фейсбук страницата на платформата „С Тунджа в сърцето“ ще бъдат публикувани условията за кандидатстване и формулярът на  инициативата. Чрез него, до средата на месец декември 2017  г., представителите ще имат възможност да разкажат за своите идеи, а дейностите по проектите ще се реализират през 2018 година.

2. Инициатива под наслов „Да върнем училището в училище“.

Чрез нея днешните ученици ще имат възможността да използват учебно-технически материали и пособия от закритите училища. Всички тези пособия ще бъдат върнати отново там, където им е мястото – в десетте общински училища и в Центъра за изкуство и извънучилищни дейности.

Предвижда се да бъдат реставрирани с доброволен труд старите чинове и столове и да им бъде върната отново функцията, която са имали. А в старото училище на село Кабиле, където сега са кабинетите на Центъра за изкуство и извънучилищни дейности, ще бъде върната онази атмосфера на образованието от онова време, със старите чинове и маси, със старите нагледни средства, с онова позабравено днес отношение към просветата. Инициативата цели да даде възможност и днешните деца да се докоснат до тази много специална атмосфера.

3. Инициатива под наслов „Лицата на Тунджа“.

Партньори на Общината в тази инициатива ще бъдат клубовете по журналистика в тунджанските училища, младежките организации, читалищата и медиите. Тя има за цел да разкаже за хората на община „Тунджа“, за човекът от Тунджа с неговите житейски успехи и очаквания, с неговия поглед към живота и към заобикалящия го свят.

В рамките на инициативата ще бъдат видени много лица на хора от община „Тунджа“ – на децата от детските градини, на възрастните хора от клубовете на пенсионера, на младежите от спортните клубове, на потребителите на социални услуги, на самодейците в читалищата и на учениците в тунджанските училища.

4. Инициатива под наслов „Заедно“.

Тя е насочена към възрастните хора в клубовете на пенсионера.

Чрез инициативата ще бъде осигурена допълнителна възможност на жителите на общината да се срещат със социални работници, различни медицински специалисти, психолози, рехабилитатори, творци, хора на духа и на изкуството, именно в клубовете на пенсионера.

About the Author :