Започна плащането на данъци и такси за 2015 г. и в Ямбол

OBSTINA_YambolНа  9 февруари стартира кампанията по събиране на местните данъци и такси в община Ямбол. При заплащане на задълженията в пълен размер до 30 април се ползва 5 % отстъпка. При спазване на сроковете за плащане на вноски не се начислява лихва.

Община Ямбол запази размера на всички данъци и на такса битови отпадъци за 2015г. спрямо 2014г.

За жилищните имоти данъкът е 1,98 промила, а такса битови отпадъци е 2,46 промила върху данъчната оценка.

За нежилищни имоти е 1,98 промила, а такса битови отпадъци е 4,04 промила върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност.

Местните данъци и такси се плащат в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в  община Ямбол от понеделник до петък от 8 до 18.00 часа, без прекъсване.

Задълженията по местни данъци и такси могат да се платят и през ПОС- терминал в Центъра за услуги и информация без допълнителни такси, както и по банков път.

На адрес – www.mdt.yambol.bg, след идентификация с ЕГН и КИН /клиентски идентификационен номер/, могат да се извършват справки за:

• подадени декларации;

• генерирани задължения;

• извършени плащания;

• преглед на годишните съобщения за задълженията по местни данъци и такси;

• глоби и имуществени санкции по наказателни постановления за местни данъци.

Клиентски идентификационен номер /КИН/ може да бъде получен в Центъра за услуги и информация.

 

About the Author :