Започна отчетната кампания на БЧК-Ямбол

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ съответствие с Устава на Български червен кръст и изискването му висшите ръководни органи да заседават най-малко веднъж годишно, както и съществуващата практика в нашата организация това да става от есента на всяка година до пролетта на следващата, поредната  отчетна кампания в Български Червен кръст е в ход  от месец октомври 2014 г. и ще приключи през месец май 2015г.

Във връзка с това на 10 ноември 2014 г. се проведе Общото събрание на дружеството на БЧК към Квартален клуб „Хале” в град Ямбол. Делегатите на събранието приеха с пълно единодушие Отчет за дейността си през 2014г. и План за работа през 2015г. Като гости  на форума присъстваха Красимира Харутюнян – член на ръководството на Общинския съвет на БЧК-Ямбол, Добриела Праматарова- специалист в секретариата на ОС на БЧК, Димитър Димитров-областен председател на Съюза на пенсионерите 2004 и Калинка Динева-председател на Квартален пенсионерски клуб „Хале”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAМного добри думи бяха изказани във връзка със свършената работа през годината и се обсъдиха конструктивно заложените в плана за работа на дружеството през  2015г. дейности и инициативи, които са насочени изцяло в помощ на уязвимите групи от нашето общество-възрастните хора и хората с увреждания.

                                                                                     Добриела Праматарова

About the Author :