Започна основният ремонт на детската градина в село Крумово

„Тунджа“, 10.03.2023 г.

Община „Тунджа“ започна изпълнението на още един проект, финансиран от Местна инициативна група „Тунджа“ по Програма за развитие на селските райони. Проектът “Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение – „Основен ремонт на детска градина с. Крумово и Основен ремонт на отоплителна инсталация на ОУ “Васил Левски”, с. Тенево, община “Тунджа” е на стойност 177 982.15 лв. Срокът му за изпълнение е 30 юни 2023 г.

Днес на изпълнителя е предадена за основен ремонт сградата на детската градина в с. Крумово.

Докато трае ремонтът, децата от група „Люляче“ ще се обучават в сградата на началното училище в селото.

Възложен е и основният ремонт на отоплителната инсталация на училището в с. Тенево.

В момента се работи и по друг инфраструктурен проект, финансиран от МИГ „Тунджа“ – „Строителство, реконструкция или рехабилитация на ул. „П. Волов“ и ул. „Поп Андрей“ в с. Тенево и ул. „Странджа“ в с. Ботево, община „Тунджа“, който е на стойност 148 778,43 лв.

По проекта се извършва реконструкция на трите улици. Срокът за изпълнение също е 30 юни 2023 г.

Предстои да започнат ремонти дейности и по другите инфраструктурни проекти към МИГ „Тунджа“ – за реконструкция на две спортни площадки в селата Безмер и Кукорево, изграждане на посетителски център в с. Генерал Инзово и ремонт на читалищата в селата Търнава и Челник.

 

About the Author :