Започна задължителната военна подготовка в Стралджа

DSC00889От 12 ноември в СОУ”П.Яворов” Стралджа с учениците от девети и десети клас започна задължителната подготовка по чл.56, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на РБългария и в изпълнение на Наредбата за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/ или  специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища, приета с ПМС № 43 от 22.02.2013г. и обнародвана в ДВ бр.21/21.03.2013г.

DSC00890Яни Меразчиев, ст.инспектор по водене на военния отчет в община Стралджа,  провежда занятията с учениците от СОУ”П.Яворов”  по пет часа годишно в рамките на часа на класния ръководител. Съдържанието на подготовката с учениците в девети клас е с различна тематична насоченост- „Задължения на гражданите на РБългария по отбраната на страната”, „Същност и съдържание на гражданско-военните отношения”, „Оказване помощ на населението от въоръжените сили при кризи от военен характер”. Интерес представляват и темите: „ Действия за оцеляване при актове, извършвани от терористични, екстремистки и престъпни групи и военни действия, както и при откриване на невзривени боеприпаси”, „Защита на критичната инфраструктура и участие на въоръжените сили в спасителни и евакуационни дейности”.

DSC00891В десети клас вниманието на учениците е насочено към историята и настоящето на въоръжените сили в РБългария, мисии и задачи, участие в операции и мисии извън територията на страната, същност, цели и задачи на резерва на въоръжените сили у нас, въоръжения и екипировка на военнослужещите във видовете въоръжени сили, приемане на служба във въоръжените сили и в резерва.

Според лектора децата проявяват интерес към часовете. Особено сега когато тема номер едно в света са терористичните нападения. Често учениците задават въпроси и за кандидатстване във висшите военни училища.

About the Author :