Започнаха летните интерактивни занимания за тунджански ученици в лесопарк „Бакаджик“

„Тунджа“, 16.08.2022 г.

От 15 август 2022 г. започнаха безплатните летни интерактивни занимания за тунджански ученици – първата група е от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, село Роза.

Заниманията се провеждат в Посетителския център на община „Тунджа“ в лесопарк „Бакаджик“ и ще бъдат с продължителност по 5 дни.

Финансирането е от Фонда за подпомагане на ученици и студенти с високи постижения в образованието, изкуството и спорта.

За децата е подготвена програма от аниматори, планирано е да се проведе и пленер.

Следващата седмица посетители ще бъдат учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, след тях са учениците от основните училища в Дражево и Веселиново.

Целта на безплатните интерактивни занимания е не само да се осигури възможност за отдих на тунджанските ученици, но и да формира у тях нови знания и умения в различна среда.

About the Author :