Започва принудително умъртвяване на животни, болни от “син език”

31.7.2014 010 (1)Допълнителни мерки за ограничение на разпространението на заболяването син език по животните ще бъдат предприети на територията на Ямболска област.  Това стана ясно след днешното заседание на Областната епизоотична комисия, на което бяха анализирани предстоящите действия на отговорните органи.

В област Ямбол клинично са доказани 2 огнища на болестта – в с.Межда (община „Тунджа”) и с.Малко Шарково (община Болярово). Умрели са 18 овце и 1 коза, а над 80 животни в 14 населени места на общините Болярово и Елхово също показват клиника за заболяването.

В близките дни ще се предприеме принудително умъртвяване по хуманен начин на овцете, показали признаци на заболяването син език, които са със силно влошено общо състояние и неблагоприятна прогноза. Техните собственици ще бъдат обезщетени по пазарни цени, съгласно чл.141-148 от Закона за ветеринарната дейност и Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Здравко Иванов подчерта, че Министерство на земеделието е отделило 400 000 лв. от бюджета си за овладяване на болестта син език в страната. От своя страна д-р Стоян Колев – началник отдел „Здравеопазване на животните” в ОДБХ – Ямбол, направи анализ на извършените до момента дейности за борба с разпространението на болестта, разписани в заповед на областния управител от 8 юли. Той призова кметовете и кметски наместници да изпълнят ангажимента си за изготвяне на списъци на стопаните с актуален брой едри и дребни преживни животни, защото информацията е от голямо значение за адекватната реакция на държавните органи.

Ще се продължи извършването на клинични прегледи през 2 седмици на овцете, вземането на кръвни проби и дезинсекция на стопанствата. Продължава и забраната за нощна, горска паша и пашата около водоеми, пазарите за едри и дребни преживни животни, както и предвижването на възприемчиви за син език преживни животни, с изключение на случаите, когато са предназначени за незабавно клане.

В края на заседанието на Областната епизоотична комисия заместник областният управител Иван Иванов акцентира на това, че в борбата със заболяването е изключително важна съвместната работа и координация между ОА, ОДБХ, органите на МВР, местната власт и животновъдите.

Калина Бакалова

 

About the Author :