Започва отчетната кампания на БЧК

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ съответствие с Устава на Български червен кръст и изискването му висшите ръководни органи да заседават най-малко веднъж годишно, както и съществуващата практика в нашата организация това да става от есента на всяка година до пролетта на следващата, поредната  отчетна кампания в Български червен кръст е в ход  от месец октомври 2015 г. и ще приключи през месец май 2016 г.

Във връзка с това на 28 октомври и 03 ноември 2015г. се проведоха Общите събрания на дружествата на БЧК към Кварталните клубове „Гигант” и „Георги Дражев” в град Ямбол. Делегатите на събранията приеха с пълно единодушие Отчетите си за дейността през 2015г. и планове за работа през 2015 г. Представени бяха и кратки отчети за изразходваните средства за дейности на двете длужества. Като гост  на двата форума присъстваха председателите на кварталните клубове и Добриела Праматарова- специалист в секретариата на ОС на БЧК.

Много добри думи бяха изказани във връзка със свършената работа през годината и се обсъдиха конструктивно заложените в плановете за работа на дружествата през  2016г. дейности и инициативи, които са насочени изцяло в помощ на уязвимите групи от нашето общество-възрастните хора и хората с увреждания.

                                                                                     Добриела Праматарова

 

About the Author :