Започва обновяването на централния мост към Градската градина в Ямбол

01Ямбол, 06.03.2018 г.

От 12 март, понеделник, стартират строително-ремонтните работи по обновяването на основния пешеходен мост към Градския парк на Ямбол., съобщават от прсцентъра на общината. Дейностите включват цялостна реконструкция и модернизиране на съоръжението при източния вход на градината.

Новият облик на моста ще представя идеята за преход между градска и паркова среда, като при реновирането му ще се използват елементи и материали като тези от модернизирания вече градски център. По-конкретно мерките включват изграждането на нови парапети, енергоспестяващо осветление, нова декоративна настилка, паркова 02мебел, подмяна на тръбни канали, дейности за отводняване и др., включително оформяне на нов входен портал от източната страна. В допълнение, изцяло ще бъде преоформено и пространството след моста, в самото начало на парка.

Предвиденият ремонт е първият от повече от 50 години насам, откогато е последната сериозна промяна в облика на моста.

Обновяването на съоръжението е заложено като основна дейност по проект „Ямбол и Одрин – два града на Тунджа“, защитен по програмата за Трансгранично сътрудничество България – Турция. Проектът предвижда също и реализирането на съвместни събития в двата партниращи си града с цел популяризиране на културното наследство, 03характерни обичаи, развитие на туристическия потенциал и др. Общата стойност на проекта е 503 479,45 евро, като строителните работи по моста са в размер на 465 494.09 лева.

Ремонтните дейности са планирани за четири месеца. През този период жителите и гостите на града следва да използват останалите подходи за достъп до парка.

Реновирането на моста надгражда мерките по обновяване на централните пешеходни зони на Ямбол и Градския парк, които бяха реализирани преди това по други европейски програми.

 

About the Author :