Започва издаването на ваучери за обучение на работещи

BT1През тази седмица предстои издаването на ваучери по проект “Ваучери за заети лица” и скоро след това ще стартира и самото обучение, съобщиха от Бюрото по труда-Ямбол. В Ямболското бюро по труда досега са постъпили заявление от 909 работещи хора.

Приемът на заявления започна от 15 юни. Право да ги подават имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование. Те имат възможност да преминат професионално обучение и /или обучение за придобиване на ключови компетентности. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици или дигитални компетентности. Безвъзмездното финансиране по проекта е 85 %  от стойността на ваучера, а останалите 15 % се доплащат от обучаваното лице.

Заетите лица могат да подават своето заявление по електронен път, без да е необходимо да посещават бюрата по труда, само в работните дни между 8.30 ч. и 17 ч. Заявленията се приемат и лично на хартиен носител във всички дирекции “Бюро по труда” в страната.

Срокът за прием на заявленията е до изчерпване на финансовия ресурс. Очакванията са, че с планираните средства около 54 хиляди човека в цялата страна ще могат да повишат квалификацията си. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

About the Author :