Започва изграждане на кръгово кръстовище в Ямбол на улиците „Милин камък“ и „Търговска“

Ямбол, 13.11.2020 г.

На 14 ноември, събота, започва изграждането на  кръгово кръстовище в Ямбол – на улиците „Милин камък“ и „Търговска“.

Целта на проекта е преустройване на съществуващото сега четирикoлонно кръстовище, осигуряващо обслужване на моторни превозни средства, като кръгово и обслужване на всички направления при осигуряване на условия за безопасност на движението.

Проектът е изготвен с технически елементи, съответстващи на проектната скорост на двете улици, съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища от 2000 година и Наредба №2 от 29 юни 2004 година за „Планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии“ при условието за максимално придържане към съществуващите улици и заемане на минимални площи за отчуждаване.

Преустройството е проектирано с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението и добро отводняване на кръстовището.

Временната организация на движението се извършва в шест етапа, както следва:

първи етап – в него се изграждат тротоарите, които описват кръговото кръстовище, без да засягат транспортното движение на съществуващото кръстовище;

втори етап – в него се затваря дясната лента за движение по улица „Търговска“ и улица „Милин камък“ – юг, като движението се извършва в лявото платно на съществуващото кръстовище. Движението е двупосочно, обозначено със съответните пътни знаци;

трети етап – в него се затваря лявата лента за движение на улица „Търговска“ и улица „Милин камък“ – юг, като движението се извършва в дясното новоизградено платно на улиците. Движението е двупосочно, обозначено със съответните пътни знаци;

четвърти етап – в него се затваря изходът на улица „Търговска“ и входът на улица „Милин камък“ – север, като движението по тези направления се пренасочва от предхождащите ги кръстовища;

пети етап – в него се затваря входът на улица „Търговска“ и изходът на улица „Милин камък“ – север, като движението по тези направления се пренасочва от предхождащите ги кръстовища;

шести етап – в него се изгражда вътрешният кръг и се извършват довършителни работи по цялото кръстовище, като организацията на движението в този етап е вече по новоизграденото кръстовище.

Очаква се ремонтните дейности да приключат до края на годината. Община Ямбол се извинява на гражданите за причиненото неудобство.

Пресцентър на община Ямбол

 

About the Author :

2 Comments to “Започва изграждане на кръгово кръстовище в Ямбол на улиците „Милин камък“ и „Търговска“”
 • ветеран
  November 13, 2020 - Reply

  В рекламните материали на кандидата за кмет В. Ревански имаше скици на бъдещите ремонти на кръстовищата в Ямбол. Ами покажете ги!
  Кой е авторът на тези реконструкции?
  Проведено ли е обществено обсъждане?
  Кой ще е изпълнителя?
  Какъв е срокът на изпълнение?

 • Ямболия
  November 14, 2020 - Reply

  Кмета си спазва с много добро темпо и това ,което е казал в прдизборните си обещания. Имам пред вид Ормана,залите и помощните помещения на централния стадион,а сега и едното от 3-те кръгови кръстовища,които за 4 години мандат е обещал да направи. За пояснение на пишещият преди мен господин ,,ветеран,, ,ще поясня,че в предпоследното изречение на съобщението от пресцентъра на нашата община пише,че до края на годината това кръгово кръстовище ще е готово. А за другите обещани 2 кръгови кръстовища да се провери в предизборните обещания. Има там всичко и скиците също. БРАВО Г-Н РЕВАНСКИ!!!

Leave a reply