Започва дератизация, дезинсекция, дезакаризацията и дезинфекцията в община „Тунджа“

TUNDJA1С настъпването на пролетта Община „Тунджа“ започва дератизацията на каналните шахти в най-засегнатите от наводненията села на общината и в които има изградени канализационни мрежи. Дератизацията включва залагане на родентициди в каналните шахти или в дупките на плъхове и мишки. Използват се препарати на антикоагулантна основа, със санитарно разрешително за пускане на пазара и информационен лист за безопасност.

Третиранията ще се извършат през месеците март и април по график при подходящи климатични условия.

През месец април, при благоприятни климатични условия, започват първите годишни обработките на:

  • паркове, градини и зелени площи, гробищни паркове на територията на общината срещу кърлежи и гризачи (дезакаризация и дератизация);
  • дезинфекция на пясъчниците;
  • дезинсекция и дератизация на вътрешните помещения на детски заведения, социални институции и кметства (срещу хлебарки, мравки, плъхове и мишки);
  • дезинсекция срещу комари и техните ларви.

Преди започване на обработките фирмата – изпълнител ще представя времеви график за изпълнението им. Графиците са валидни при благоприятни климатични условия. 

Третираните терени ще се маркират от изпълнителя на поръчката предварително чрез съобщения – табели с информация за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата – изпълнител и телефон за контакт

About the Author :