Започват ремонтни дейности на водопровода в шест от населените места на община Болярово

IMG_5377На 5 октомври 2018 година кметът на община Болярово  Христо Христов сключи договорите с двете фирми-изпълнителки, спечелили обществените поръчки с предмет: „Проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор на водопроводи в 6 населени места на Община Болярово по две обособени позиции”. По първата обособена позиция  „Проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор на водопроводи в с. Мамарчево, с. Шарково и М. Шарково” фирмата-изпълнител, спечелила обществената поръчка и подписала договор с общинският кмет е „Диана Комерс – 1” ЕООД – град София с управител инж. Живко Димитров Ангелов. А по втората, с предмет: „Проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор на водопроводи в с. Ст. Караджово, с. Г. Крушево и с. Попово“ обществената поръчка бе спечелена от фирма „ИМСТИ“ ЕООД – Ямбол с управител Христо Атанасов Христов.

Съгласно техническата спецификация към обществената поръчка за всеки от обектите следва да се изпълни следното: изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект, съгласно техническата спецификация към обявата за възлагане на обществена поръчка и съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ по реализиране на строителството на обекта;  упражняване на авторски надзор по време на реализацията на обекта.

About the Author :

Leave a reply