Заповед на областния управител за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи

zx620y348_1852889На основание Закона за водите и Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи областният управител на област Ямбол Димитър Иванов издаде заповед.

Комисии от експерти в общините да извършат проверки на разрешените за ползване водни обекти и готовността им за работа в срок до 30 април 2015г. Въз основа на заключения на РЗИ, РПУІ ОД „Полиция” и БЧК кметовете на общините от областта ще определят разрешените и забранените за къпане водни обекти.

В заповедта се определя забранените за къпане водни обекти да бъдат обезопасени, съгласно изискванията на наредбата. Обезопасяването да бъде проконтролирано от общините и за резултатите от проверките да бъде своевременно уведомен областният управител.

Контролът върху организацията на водноспасителната дейност и разрешените за ползване водни обекти е на РЗИ и БЧК.

About the Author :