Заповед за образуване на 49 избирателни секции в община “Тунджа”

З  А  П  О  В  Е  Д

  РД-07-1187

гр. Ямбол, 28.08.2023 г.

 

Във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., на основание чл.8, ал.2, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс и чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

О Б Р А З У В А М:

 

на територията на Община „Тунджа“, 49 избирателни секции и утвърждавам тяхната номерация, обхват и адрес по населени места, както следва:

Секция № Община „Тунджа“

Обхват

Адрес

1 2

3

001 с. Асеново ул. „Никола Йонков Вапцаров“ № 2 (сградата на кметското наместничество)
002 с. Безмер

03504 УЛ.АСЕН ХАНЪМОВ

001 , 001 19 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 А , 009 , 010 , 012 , 014 А

10104 УЛ.БЪЛГАРКА

001 , 006 , 007, 008 , 010 , 015 , 017 , 018 , 019

11604 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

001 , 001 А , 002 , 003 А , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 016 А , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 025 , 026 , 028 , 032

11658 Ж.К.АВИОГАРАДОК

001 , 001 А , 006 , 006 А , 007 А , 007 Б , 008 , 008 А , 008 Б , 010 А , 011 , 011 А , 012 , 012 А , 012 Б , 013 А , 013 Б , 014 А

22006 УЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ

004, 005 , 007 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 016А , 017 , 018 , 021 , 021 А , 022 , 023 , 024 , 024 А , 025 , 026 , 027 , 029 , 031 , 035 А , 035 Б , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 047 А , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062

35050 ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА

001, 002

35506 УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

001 , 002 , 003 , 005

36703 УЛ.БАБА ТОНКА

001, 001 А, 003 , 004 , 005 , 006, 006 А , 007 , 008

44906 УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005 А , 007 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014

47202 УЛ.МАРИЦА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014

47603 УЛ.ПИРИН

002 , 002 А , 005 , 006 , 007 , 007 А , 007 Б , 008 , 008 А , 008 Б , 009 , 009 А , 010 , 011 , 012 , 012 А , 012 Б , 013 , 013 А , 013 Б , 014 , 016 , 017 , 018 , 019, 019 А , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 034 А , 035 , 036 , 037 , 038 , 038 А , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 047 , 049 , 051 , 053 , 055 , 059 , 061 , 063 , 065 , 067 , 069 , 070 , 071

48800 УЛ.МИР

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 008

51305 УЛ.МУРГАШ

002

53103 УЛ.НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ

002 , 003 , 004 , 005 , 005А, 006 , 007 , 008 ,009,  011 А , 013 , 015 , 018 , 024, 026 , 028

69451 УЛ.СЛАВЯНСКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005 А , 006 , 007 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 021 А , 022 , 022 А , 023 , 024 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034, 035,  036 , 037 , 038 , 040 , 041 , 045 , 046 , 047 , 053 , 055 , 057 , 059 , 061 , 063 , 065 , 067 , 069

79003 УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 012

81308 УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

002 , 002 А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 011 , 012 , 013

ул. „Освобождение“ № 34

(сградата на Младежки дом)

003 с. Безмер

01002 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

001 , 003 , 003 А , 005 , 006 , 006 А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 ,  029 , 029 А , 030 , 031 , 032 , 034

05205 УЛ.АТАНАС ХРИСТОВ

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 021 А , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 039 , 041 , 043

17107 УЛ.СТАРА ПЛАНИНА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 027 , 029 , 030 , 031,  033, 035 , 037 , 039 , 041

17302 УЛ.ГЕОРГИ ДРАЖЕВ

004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 012 , 015 , 017 , 019 , 021

17508 УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА

001 , 002 , 002 А , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 020 А , 022 , 024 , 026 , 028

22808 УЛ.РАЙНА КНЯГИНЯ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 021

23008 УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ

001 А , 001 Б , 002 , 005 , 005 А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 020 , 024 , 025 , 026 , 030 , 031 , 032 , 033 , 035 , 036 ,  037 , 041 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050

23409 УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005 А , 006 , 008 , 008А , 009 , 011 , 012 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023

27108 УЛ.ДРУЖБА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 018

28901 УЛ.ЖЕЛЕЗНИЧАРСКА

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010

49000 УЛ.ХЕМУС

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024

58308 УЛ.ПЕНЬО ПЕНЕВ

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 014

60201 УЛ.ХАН АСПАРУХ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014 А , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 026 , 026 А , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 031 А , 033

71903 УЛ.СТОИЛ ВОЙВОДА

001 А , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008

80409 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ

002 , 002 А , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 022 А , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 039 А , 040 , 041 , 042 , 043 , 043 А , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 051 , 053 , 057

81606 УЛ.ХРИСТО ПРОДАНОВ ГАГОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 010

ул. „Освобождение“ № 32

(сградата на кметството)

004 с. Ботево ул. „Христо Ботев“ № 39

(сградата на ОУ „Христо Ботев“)

005 с. Болярско ул. „Пробуда“ № 35

(сградата на кметството)

006 с. Бояджик

01002 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007 А , 008 , 008 А , 010 , 011 , 011 А , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 022 А , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 046 , 050

06001 УЛ.БАКАДЖИК

001 , 002 , 002 А , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 011 , 011 А , 012 , 013 , 014 , 016 , 018

07603 УЛ.БИТОЛЯ

001 , 002 , 004 , 008

11404 УЛ.ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ

001 , 002 , 003 , 005 , 005 А , 007

11507 УЛ.КОЛЬО ПОПОВ

001 , 002 , 002 А

11604 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 004 А , 005 , 005 А , 006 , 007 , 007 А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 016 , 018 , 019 , 020 , 022

14307 УЛ.ВЪРШЕЦ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005 А , 006 , 007 , 009 , 013

15103 УЛ.ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010 А , 011 , 012 , 013 , 015 , 017

16609 УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 004 А , 005 , 006 , 009 , 011 , 012 , 013

17107 УЛ.ОТЕЦ ПАИСИЙ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006 А , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 012 А , 013 , 013 А , 014

22006 УЛ.ТЪРГОВСКА

001 , 001 А , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 019 , 021 , 023 , 025 , 031 , 033 , 035 , 035 А , 037 , 039 , 041 , 043

23008 УЛ.НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ

001 , 002 , 002 А , 003 , 003 А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 014 , 016

35050 ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА

001 , 002 , 004 , 006

35105 УЛ.ИЗГРЕВ

001 , 002 , 002 А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007 А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 , 024 , 025 , 027

36200 УЛ.ИСКЪР

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005 А , 007

39205 УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 016 , 018

42409 УЛ.КРАЛИ МАРКО

001 , 002 , 003 , 005 , 026

50509 УЛ.МОМЧИЛ ВОЙВОДА

001 , 001 А , 002 , 002 А , 003 , 004 , 005 , 006 , 009 , 009 А , 010 , 011 , 012

62205 УЛ.ПОП ЖЕЛЯЗКО

002 , 003 , 004 , 005 , 005 А , 006 , 008

65406 УЛ.РИЛА

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008

67009 УЛ.САКАР ПЛАНИНА

002 , 004 , 006

69208 УЛ.СКОПИЕ    001 , 002 , 004 , 005 , 006

71204 УЛ.СТАРА ПЛАНИНА

002 , 004 , 006

73609 УЛ.СТРАНДЖА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007

77400 УЛ.ТРИДЕСЕТИ МАЙ

001 , 002 , 004 , 004 А , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 012 А , 013 , 014 , 015 , 016 , 017

79003 УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР

001 , 003 , 004 , 005 , 005 А , 006 , 007 , 010

80409 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ

001 , 001 А , 002 , 003 , 003 А , 004 , 005 , 006 , 006 А , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 023

84005 УЛ.ЧЕРНИ ВРЪХ

001 , 002 , 004 , 006

ул. „Независима България“ № 29

(сградата на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“)

007 с. Бояджик

03006 УЛ.АПРИЛСКА

002 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011

09603 УЛ.БУЗЛУДЖА

001 , 001 А , 002 , 002 А , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 018

11507 УЛ.КОЛЬО ПОПОВ

003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011 А , 011 Б , 012 , 012 А , 013 , 014 , 014 А , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 022 А , 023 , 024 , 025 , 027 , 029 , 031

13408 УЛ.ЛОЗАРСКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 А , 006 , 007 , 007 А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 017 А , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 035 , 036 , 039 , 040 , 042

14605 УЛ.ГЕОРГИ ДРАЖЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008

17107 УЛ.ОТЕЦ ПАИСИЙ

015 , 016 , 017 , 018 , 018 А , 019 , 019 А , 021 , 021 А , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 035 , 035 А , 036 , 037 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046

17600 УЛ.ГЕОРГИ КИРКОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 ,010, 012 , 014 , 014 А , 016

18407 УЛ.ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 004 А , 005 , 005 А , 005 Б , 006 , 007 , 008 , 008 А , 009, 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 А , 020 , 022 , 024

22006 УЛ.ТЪРГОВСКА

004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 020 , 022 , 026 , 028 , 030 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044

22602 УЛ.ДЖОН АТАНАСОВ

001 , 003

23008 УЛ.НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ

017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 ,  027 , 028 , 028 А , 028 Б , 029 , 030 , 030 А , 030 Б , 030 В , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 038 , 039 , 040 , 042

23409 УЛ.БУНТОВНА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 011

31903 УЛ.ИВАН ВАЗОВ

002 , 004 , 006 , 006 А , 008 , 010 , 012 , 014 , 016

47603 УЛ.БАЧО КИРО

001 А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017

51408 УЛ.МУСАЛА

001 , 002 , 003 , 004 , 004 А , 005 , 006 , 008

53103 УЛ.НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ

001 , 002 , 003 , 005 , 005 А , 006 , 007 , 008 , 010 , 010 А , 013 , 013 А , 014 , 017 , 019

56109 УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 024

58308 УЛ.ПЕНЬО ПЕНЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010

71502 УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА

001 , 002 , 002 А , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 008 А , 009 , 010 , 010 А , 011 , 012 , 012 А , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020

76409 УЛ.ТОДОР КАБЛЕШКОВ

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009

78700 УЛ.ФИЛИП ТОТЮ

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 009 А , 010 , 011 , 013 , 015

ул. „Независима България“ № 29

(сградата на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“)

008 с. Веселиново ул. „Христо Ботев“ № 2 (Стол на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“)
009 с. Видинци ул. „Ал. Стамболийски“ № 4

(сградата на читалището)

010 с. Генерал Инзово ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 14 (сградата на НЧ „Н.Й. Вапцаров-1926“)
011 с. Генерал Тошево ул. „Митко Пеев“ № 30 (сградата на Народно читалище „Развитие – 1905”- малък салон)
012 с. Голям Манастир ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 21 (сградата на Народно читалище „Напредък – 1927”)
013 с. Гълъбинци ул. „П. Р. Славейков“ № 3 (сградата на Народно читалище „П.Р.Славейков – 1928”)
014 с. Дражево ул. „Надежда“ № 17 (сградата на Старото читалище – тип барака)
015 с. Драма ул. „Балкан“ № 19                               (сградата на Читалище – малка зала)
016 с. Дряново ул. „Иван Михов“                    (сградата на НЧ „Светлина-2004“)
017 с. Завой ул. „Червен Бряг“ № 2а                      (сградата на Клуба на пенсионера)
018 с. Златари ул. „Космос“ № 4 (сградата на Народно читалище „Васил Левски – 1935”)
019 с. Кабиле ул. „Севтополис“ № 9Б                            (Зала до кметството)
020 с. Калчево ул. „Иван Костов Динев“ № 2          (зрителна зала)
021 с. Каравелово ул. „Желязко Петков“ № 19 (сградата на Народно читалище „Н.Й. Вапцаров – 1929”)
022 с. Козарево ул. „Възраждане“ № 41                  (сградата на Клуба на пенсионера)
023 с. Коневец ул. „Тунджа“ № 34 (сградата на Читалище „Д-р Петър Берон – 1941”)
024 с. Крумово ул. „Възраждане“ № 19 (сградата на Народно читалище „Съгласие – 1929”)
025 с. Кукорево

01002 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

048 , 050

11604 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 030 А , 031 , 031 А , 034 , 036

12807 УЛ.ВИТОША

001 , 003 , 007 , 009 , 011 , 013 , 017 , 019 , 021 , 023

17107 УЛ.ТУНДЖА

008 , 010 , 011 , 012 , 014 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025

18407 УЛ.ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ

041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048

20907 УЛ.ГРАФ ИГНАТИЕВ

001 , 001 А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 046 А , 048 , 050

22506 УЛ.РАЙНА КНЯГИНЯ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 А , 011

23008 УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ

002 , 004 , 004 А , 006 , 008

31903 УЛ.ИВАН ВАЗОВ

002 , 004 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 А , 034 , 035 , 036 , 037 , 039 , 040 , 041 , 042 , 044 , 044 Б , 046 , 047 , 051 , 053 , 054 , 055 , 057 , 059 , 061 , 065 , 067

36703 УЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018

39205 УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014

40107 УЛ.КОЗЛОДУЙ

002 , 002 А , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 038 , 040 , 042 , 044 , 044 А , 044 Б , 046 , 048 , 050 , 052 , 054 , 056

43356 УЛ.ЛАЗАР ДЕЧЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 009 А , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 017 , 019 , 023 , 025 , 029 , 031 , 036

44656 УЛ.ЛОЗЕНЕЦ

001 , 002

53103 УЛ.НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ

001 , 002 , 002 А, 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015

71502 УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011 А , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 022, 023

75500 УЛ.ТЕРЗИЙСКА

001 , 002 , 003 , 003 А , 004 , 004 А , 005 , 006, 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016, 018

76902 УЛ.ТОПОЛНИЦА

001 , 003 , 005

79507 УЛ.ХАН АСПАРУХ

002 , 004 , 006 , 008 , 012

80409 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ

001 , 002 А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 029 , 031 , 033 , 037 , 039 , 041 , 043 , 045 , 047 , 049 , 051 , 055 , 057

81308 УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 008 , 010

48009 МЕСТН. ДО СТОПАНСКИ ДВОР

006

28007 УЛ. ЕЛХОВСКИ ПЪТ

011

ул. „Тунджа“ № 2 А                       (сградата на кметството-

ритуална зала)

026 с. Кукорево

01002 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046

15905 УЛ.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ

001 , 001 А , 002 , 007 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022

17107 УЛ.ТУНДЖА

001 , 003 , 005 , 007

18407 УЛ.ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 ,  011 , 013 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 039 , 040

22506 УЛ.РАЙНА КНЯГИНЯ

012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 022 А , 023 , 024 , 026 , 028 , 029 , 030 , 032 , 033 , 034 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043 , 045

22558 УЛ.ДЕЧО ЙОРДАНОВ

001 , 001 А , 001 В , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 020 , 022 , 024 , 028

23008 УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 017 , 018 , 020 , 021 , 022 А , 023 ,  024 , 024 А, 025

27108 УЛ.ДРУЖБА

001 , 002 , 004 , 006

32809 УЛ.ИВАН ИЛЧЕВ

001 , 001 Б , 002 А , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011 , 012 , 013 , 015 , 017 , 018 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031

36200 УЛ.ИСКЪР

001 , 002 , 003 , 004 , 005

47603 УЛ.ДОБРИЧ

001 , 001 А , 002 , 004 ,005, 006 , 007 , 008 , 009 ,012,  013 , 014 , 015 , 017 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 036 , 037 , 040 , 041 , 043

47901 УЛ.МЕСТА

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 009

53905 УЛ.ОБОРИЩЕ

001 , 004 , 006 , 008 А , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020

55405 УЛ.ОСЪМ

001 , 003

57100 УЛ.ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007 А , 008 , 008 А , 009 , 009 А , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017

63803 УЛ.ПЧЕЛА

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 016 , 018

71155 УЛ.СТАНЧО НЕНОВ

003 , 004 , 005 , 006 , 007, 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 , 024 , 025,  026 , 027 , 028 , 029

79003 УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024

79507 УЛ.ХАН АСПАРУХ

005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 023 , 024 , 026 , 028

80409 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ

002

ул. „Димитър Благоев“ № 10        (сградата на  НЧ „Виделина – 1928” – пенсионерски клуб)
027 с. Маломир ул. „Карапча“ № 11                          (сградата на НЧ „Просвета-1920”)
028 с. Меден кладенец ул. „Първи май“ № 3 (сградата на Народно читалище  „Изгрев – 1928”)
029 с. Межда ул. „Васил Левски“ № 2                     (сградата на кметството)
030 с. Миладиновци ул. „Христо Ботев“ № 1 (сградата на  Читалище „Паисий Хилендарски – 1928”)
031 с. Могила ул. „Възраждане“ № 17 (сградата на Народно читалище „Пробуда – 1928”)
032 с. Овчи кладенец ул. „Девети септември“ № 40       (сградата на  Народно читалище „Мисъл – 1931”- малък салон)
033 с. Окоп ул. „Тунджа“ № 27                            (сградата на  НЧ „Христо Ботев“)
034 с. Победа ул. „Раковски“ № 24                           (сградата на Народно читалище „Васил Левски – 1931”)
035 с. Робово ул. „Дружба“ № 17                              (сградата на Клуба на пенсионера)
036 с. Роза

01002 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

002

01804 УЛ.АНГЕЛ КЪНЧЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007 Б , 009

09202 УЛ.БРЕЗА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005 А , 005 Г , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015 , 016 , 017 , 019 , 021

10104 УЛ.БЪЛГАРКА

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 009 , 009 Б , 011

11404 УЛ.ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ

001 , 002 , 003

12807 УЛ.ВИТОША

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006 А , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 018

17302 УЛ.ГЕОРГИ ДРАЖЕВ

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013 А , 014 , 015 , 017 , 019 , 021

17508 УЛ.ХАН КРУМ

003 , 004 , 005 , 006 , 007

21302 УЛ.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008

22006 УЛ.ДУНАВ

018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 101 , 103 , 105 , 107 , 108 , 109 , 111 , 113 , 115

26003 УЛ.ДОБРУДЖА

003 , 004 , 005 , 006 , 006 А , 007 , 008 , 010 ,  012 , 016 , 018 , 020

31303 УЛ. ИВАЙЛО

005

31903 УЛ.ИВАН ВАЗОВ

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 010

35050 ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА

001

36600 УЛ.ЙОРДАН ЙОВКОВ

001 , 002 , 003 , 005 , 006

40909 УЛ.КОМ

001 , 001 А , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016

47603 УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014

53103 УЛ.НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ

001 , 001 А , 002, 003,  004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 011, 013

55703 УЛ.СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

001 , 003 , 006 , 006 А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015

57100 УЛ.ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ

001 , 003 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012

57604 УЛ.ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 018,  022 , 024 , 028 , 030 , 030 А , 032 , 034 , 036 , 056

60201 УЛ.ПЕТЪР МОМЧИЛОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 017 , 018 , 019 А , 020 , 022 , 024 , 025 , 026 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 041 , 042 , 044 , 045 , 046 , 048 , 050 , 051 , 054 , 056 , 057 , 057 А , 058 , 060 , 062 , 063 , 064 , 065 , 066 , 068 , 070 , 070 А , 072 , 074 , 076 , 076 А , 077 , 078 , 080 , 082 , 084 , 086 , 088 , 090 , 092 , 094 , 096 , 098 , 100 , 102 , 104

65406 УЛ.РИЛА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 010 , 012

65601 УЛ.РОДОПИ

001 , 002 , 004 , 006

67400 УЛ.СВОБОДА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008

71204 УЛ.СТАРА ПЛАНИНА

002 , 006 , 008

82255 УЛ.ИВАН АСЕН ВТОРИ

001

82700 УЛ.ЦАР СИМЕОН

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011

84200 УЛ.ЧЕРНО МОРЕ

001 , 002 , 003 , 005

86101 УЛ.ЦАР БОРИС ПЪРВИ

001 , 002 , 003

86307 УЛ.ЯНТРА

002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 010

86605 УЛ.СТРАНДЖА

001 , 002 , 004 , 006

ул. „Петър Момчилов“ № 54                (сградата на ОУ „Паисий Хилендарски”)
037 с. Роза

01002 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012

04306 УЛ.АТАНАС КРАТУНОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010

09603 УЛ.БУЗЛУДЖА

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 021

11604 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

002 , 002 А , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 021 , 025

16609 УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 А , 023 , 024 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 043

18407 УЛ.ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ

003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 021 , 022 , 023 , 025 , 026 , 027 , 029 , 031 , 031 А , 033 , 035

20907 УЛ.ГРАФ ИГНАТИЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007

22006 УЛ.ДУНАВ

001 , 002 , 003 , 005 , 006, 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 035 А , 037 , 039 , 041 , 043 , 045 , 047 , 049 , 051 , 053 , 055 , 059 , 061 , 063 , 065 , 067 , 069 , 071 , 073 , 077 , 079 , 081 , 083 , 085 , 087 , 089 , 091 , 093 , 097

23008 УЛ.ВЪЗРАЖДАНЕ

003 , 005 , 013 , 015

23409 УЛ.БАКАДЖИК

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007

35105 УЛ.ИЗГРЕВ

001

36703 УЛ.МАРИЦА

001 , 002 , 002 А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012

36909 УЛ.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ

002, 003 , 004

40107 УЛ.КОЗЛОДУЙ

001 , 002 , 003

40302 УЛ.КОКИЧЕ

001 , 002

42409 УЛ.КРАЛИ МАРКО

001 , 002 , 002 А, 003,  004 , 006 , 008 , 010 , 012

44803 УЛ.ЛОМ

001 , 002

45003 УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

001, 002 , 003 , 004 , 005 , 006

48800 УЛ.МИР

001 , 001 А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010

49802 УЛ.НАЙДЕН ГЕРОВ

009 , 011 , 013, 015 ,015 А

55405 УЛ.ОСЪМ

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016

61100 УЛ.ПИРИН

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010

71502 УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА

001 , 002 , 003 , 004 , 005

74405 УЛ.МУСАЛА

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011, 012 , 013 , 015, 017, 019, 021

74600 УЛ.ХАН АСПАРУХ

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008

75602 УЛ.СТАРИЯ ДЪБ

003 , 008

79003 УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР

003 , 004 , 005 , 005 А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014

80409 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016

85305 УЛ.ШИПКА

001 , 002 , 003 , 004

85857 УЛ.ЯВОР 002

ул. „Петър Момчилов“ № 54              (сградата на ОУ ”Паисий Хилендарски”)
038 с. Савино ул. „Простор“ № 10                          (сградата на Читалище „Никола Вапцаров – 1928” – малка зала)
039 с. Симеоново ул. „Хаджи Димитър“ № 1                 (сградата на Народно читалище „Искра – 1931”- малък салон)
040 с. Скалица ул. „Христо Ботев“ № 26               (сградата на Народно читалище  „Светлина – 1928”- малък салон)
041 с. Сламино ул. „Славянска“ № 13

(сграда на читалище – Клуб на пенсионера)

042 с. Стара река пл. „Хан Аспарух“ № 1                                (Зала в читалището)
043 с. Тенево

01804 УЛ.АНГЕЛ КЪНЧЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008

05801 УЛ.БАБА ТОНКА

001 , 002 , 012

06001 УЛ.БАКАДЖИК

001 , 004

09202 УЛ.БРЕЗА

001 , 001 А , 004 , 008

09603 УЛ.БУЗЛУДЖА

001 , 003

11507 УЛ.ХАН АСПАРУХ

002 , 003 , 004 , 004 А , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 040

11604 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012

12807 УЛ.ВИТОША

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 014 , 016

13408 УЛ.СТОЯН ЗАИМОВ

002 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 014 , 014 А , 015 , 017 , 019 , 019 А , 020 , 021 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 032 А , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 045 , 045 А , 045Б , 047 , 047 А , 049 , 051 , 053

15103 УЛ.ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 004 А , 004 Б , 005 , 006 , 006 А , 007 А , 008 , 009 , 010, 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 016 , 018

15309 УЛ.ГЕНЕРАЛ ДИБИЧ

001 , 002 , 003 , 005 , 007

16609 УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

001 , 003 , 005 , 005 А , 007 , 009

17107 УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

031 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043 , 044 , 046 , 047 , 051 , 051 А

17302 УЛ.ГЕОРГИ ДРАЖЕВ

004 , 005 , 010 , 012

17600 УЛ.ИНДЖЕ ВОЙВОДА

001 , 002 , 003 , 005 , 007

18407 УЛ.ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ

002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 009 А , 010 , 011 , 011 А , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 022

23409 УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА

002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 015 , 017 , 017 А , 019 , 021 , 022 , 023 , 025 , 026 , 028 , 029 , 030 , 032 , 033 , 034 , 035 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 064 , 066 , 072

27200 УЛ.ДУНАВ

001 , 002 , 003 , 003 А

28603 УЛ.ЕРКЕСИЯ

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 019 А , 020 , 021 , 022 , 024 , 026

29101 УЛ.ЖЕЛЬО ВОЙВОДА

001 , 002 , 007

39001 УЛ.КАРЛ МАРКС

001 , 003 , 004 , 005

39205 УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ

002 , 004

46601 УЛ.ВЪЗРАЖДАНЕ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005 А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010

48502 УЛ.МИНКО МИНКОВ

001 , 002 , 003 , 003 А , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012

53905 УЛ.ОБОРИЩЕ

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010

54804 УЛ.ОРЕХОВКА

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 021 , 022 , 024 , 027 , 028 , 028 А , 030 , 032 , 033 , 034 , 036 , 038 , 040 , 044 , 046 , 048

56109 УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007

56900 УЛ.ИГЛИКА

001 , 002 , 004 , 004 А , 004 Б , 004 В , 006 , 006 А , 006 Б , 008 , 010 А , 012

57100 УЛ.ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ

001 , 003 , 005 , 007

62004 УЛ.ПОП АНДРЕЙ

004

65406 УЛ.РИЛА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 013

71204 УЛ.СТАРА ПЛАНИНА

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009

76409 УЛ.ТОДОР КАБЛЕШКОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 006

77102 УЛ.ТРАКИЯ

003

77904 УЛ.ТУНДЖА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014 А , 015 , 016 , 017 , 018 , 019

79003 УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 017 , 019

81308 УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

002 , 006

ул. „Георги Димитров“ № 50          (сградата на СОУ „Васил Левски“)
044

 

с. Тенево

01002 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

001 , 002 , 004 , 005 , 005 А , 005 Б , 006 , 007 , 007 А , 008 , 009 , 009 А ,  010 , 012 , 012 А , 014 , 014 А , 015 , 018

06700 УЛ.БАЧО КИРО

001 , 002 , 003 , 004 , 006

11908 УЛ.ВЕЖЕН

001 , 002 , 004 , 006 , 008

12005 УЛ.ЕДЕЛВАЙС

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008

13408 УЛ.СТОЯН ЗАИМОВ

004 , 009 , 013 , 016 , 018

15206 УЛ.ГЕНЕРАЛ ГУРКО

004

17107 УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 026 , 029 , 030 , 032 , 033 , 038 , 045 , 048 , 049

22006 УЛ.ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 035 , 036 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 045 А , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 053 А , 056 , 057 , 057 А , 058 , 059 , 064 , 066 , 068 , 070 , 072 , 074 , 078 , 080

22808 УЛ.СПАРТАК

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007

23008 УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ

001 , 001 А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007 А , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026

23409 УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА

001 , 005 , 007 , 010 , 014 , 016 , 018 , 020 , 027 , 028 А , 031 , 036

26301 УЛ.Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 018 А

27704 УЛ.НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ

001 , 002 , 003 , 003 А , 004 , 004 А , 005 , 006 , 007 , 008 , 008 А , 008 Б ,  008 В , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 013 А , 014 , 015 , 016 , 017 ,018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 040 , 041 , 042 , 043 , 043 А , 044 , 045 , 049

31903 УЛ.ИВАН ВАЗОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006 А , 007 , 007 А , 008 , 009 , 011 , 013

34401 УЛ.ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007 А , 009 , 010 , 012 , 012 А , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024

39001 УЛ.КАРЛ МАРКС

002

39205 УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ

006

40703 УЛ.КОЛЬО ТЕНЕВ

001 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018 02 , 018 А , 018 Б , 018 В , 019 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030

41304 УЛ.КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК

001 , 003 , 004 , 004 Б , 004 В , 005 , 006 , 007 , 009 , 011 , 011 А , 013 , 015 , 015 А

42409 УЛ.КРАЛИ МАРКО

001 , 002 , 002 Б , 004 А , 011

49000 УЛ.ДРАВА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015

53607 УЛ.НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ

002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024

54804 УЛ.ОРЕХОВКА

001 , 001 А , 003 , 003А , 005 , 007 , 007 А , 009 , 009 А , 011 , 013 , 015 , 017, 019 , 019 А , 023 , 025 , 029 , 031

60705 УЛ.ПЕЩЕРА

001 , 002 , 004 , 005 , 006

62308 УЛ.ПОРОЙ

001

65906 УЛ.РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ

003 , 004

70603 УЛ.СРЕДНА ГОРА

001 , 002 , 003 , 004 , 005

77308 УЛ.ТРЕТИ МАРТ

001 , 003

79702 УЛ.ХАН КРУМ

001

80008 УЛ.ХАН ТЕРВЕЛ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006 А , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 , 024 , 024 А , 026 , 028

80409 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006 А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 023 , 024 , 025 , 028 , 030 , 032 , 034 , 038 , 040 , 042

ул. „Кольо Тенев“ № 18                   (Клуб на пенсионера)
045 с. Търнава ул. „Освобождение“ № 7               

(сградата на НЧ „Зора -1927”)

046 с. Хаджи Димитрово ул. „Проф. Нойков“ № 15                (сградата на НЧ „Васил Левски-1950”)
047 с. Ханово ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 14 А (сградата на Клуба на пенсионера)
048 с. Чарган ул. „Панайот Куртев“ № 27                       (Зала в кметството)
049 с. Челник ул. „Христо Ботев“ № 29                       (сградата на  Народно читалище „Зора – 1930”- малък салон)

 

Копие от Заповедта да се изпрати на ТЗ на ГД „ГРАО” в МРРБ в област Ямбол и Общинската избирателна комисия. Заповедта да се обяви публично в сайта на общината, в населените места и чрез средства за масово осведомяване.

Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред Областен управител на област Ямбол, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината, кметовете и кметските наместници.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ    /п/

Кмет на Община „Тунджа”

About the Author :