Зам.-председателят на Народното събрание връчи две стипендии на студенти от община “Тунджа”

Ямбол, 02.06.2020 г.

Габриела Йовчева от с. Ботево и Иванина Иванова от с. Победа получиха годишните стипендии за високи постижения в образованието на народния представител от БСП за България и зам.-председател на Народното събрание Кристиан Вигенин. Стипендиите бяха връчени на детския празник в с. Тенево, община „Тунджа“.

Габриела е студентка първи курс в Икономически университет – Варна, специалност „Счетоводство и одит“, като преди това е завършила с отличен успех Професионалната гимназия по икономика „Г.С. Раковски“ в Ямбол. Иванина е второкурсничка във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, специалност „Приложна лингвистика“ с два чужди езика – английски и китайски и „Международен туризъм“, от тази година изучава португалски като трети език.

На връчването присъства и стипендиантката от 2018 г. Мариана Василева от с. Козарево, студентка по педагогика във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“.

Всяка стипендия е в размер 1000 лв. и се връчва ежегодно със съдействието на кмета Георги Георгиев и ръководството на община „Тунджа“, които извършват селекцията на кандидатите.

 

 

About the Author :

Leave a reply