Зам.-кметът Станчо Ставрев с отворено писмо до образователния министър за конкурсите за директори на училища като форма на калкулиране и валидиране на политически назначения

???????????????????????????????Уважаема госпожо Министър,
Вчера взех участие в конкурс за директор на училище в качеството ми на член на оценителна комисия и представител на община „Тунджа”. Конкурсът се проведе в сградата на повереното Ви министерство. Бяхме 5-членна комисия, в това число трима Ваши служители, представител на Инспектората по образование – Ямбол и аз. За позицията директор на СОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Скалица се състезаваха трима учители, от които двама действащи директори. Ден преди това в кабинета ми дойдоха представители на местната общност на населеното място, които отправиха откровен упрек в пристрастност на оценителната комисия, тъй като един от кандидатите – съпруга на общински съветник в нашия общински съвет, е заявявал многократно, че директорското място му е „обещано” и че конкурсът няма никаква стойност.
Разбира се, като всеки човек, който по презумция вярва в честта и честността, уверих хората в принципността и безпристрастността на комисията, като в знак на доверие заложих собствената си дума. Сама разбирате, че изборът на нов директор на училище на село е истинско събитие, за разлика от големия град и хората се вълнуват. Това практически е един от най – важните авторитети за местната общност. Тъкмо затова и за хората не е без значение не само КОЙ, но и КАК ще бъде избран за директор.
Уважаема госпожо Министър,
Това, в което по неволя участвах вчера, ме прави откровен песимист за бъдещето на българското образование. Този конкурс беше чиста аритметика. Кандидатът с най – добър резултат на теста и с безупречни отговори на всички въпроси се оказа не просто по – неподходящ, а крайно неподходящ, според оценките на Вашите служители, за да бъдат нагласени точките. Видях с очите си как Ваши служители поставят безпринципни оценки, за да могат да излязат сметките и да бъде изпълнено обещаното. Както можете да предположите, реагирах бурно и емоционално на тази откровена несправедливост, потърсих аргументи за поведението на Вашите служители, но никой от тях не намери смислено обяснение.
Уважаема госпожо Министър,
Новият директор на училището в с. Скалица, което осигурява професионално образование в най – отдалечената част на общината, не знае кои са трите основни цели на валидирането на знания, умения и компетенции, според Закона за предучилищното и училищното образование. Въпросът му зададе Ваш служител. Но пък новият директор с охота обяснява на местната общност на село Скалица как конкурсът е чиста проба валидиране на обещание за назначение, на което междувпрочем и аз бях свидетел.
Мога още много да Ви разказвам за безобразията от вчерашния ден, но мисля, че добихте представа за ситуацията и за порочността на така наречения Конкурс за директор на общинско училище.
Уважаема госпожо Министър,
Твърдите, че Ваш приоритет е да защитавате достойнстовото и да утвърждавате престижа на българския учител. Кажете ми, моля, как това ще се случи, при положение, че системата допуска да бъдат назначавани директори на училища в следствие на безпринципни и порочни конкурсни процедури! Откъде ще дойде моралът у такива хора? И в крайна сметка какви ценности ще възпитават у нашите деца? Вашите служители си свършиха работата и се прибраха по кабинетите си, спокойни за постовете и за заплатите си. Аз, обаче се върнах в моята община и на мен се пада ангажимента да давам отговори, които нямам. Каня Ви да ги дадете вместо мен, в качеството на Министър на образованието.
Заповядайте!

С уважение:
Ст. Ставрев
Зам. кмет на община „Тунджа”
и по неволя член
на една безпринципна комисия

About the Author :