Зам.-кметът на Болярово участва в Регионалния съвет за развитие

IMGP5417qЗаместник-кметът на община Болярово Нина Терзиева взе участие в седемнадесетото заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, което се проведе на 27 март 2014 г. в Областна администрация Стара Загора. Съгласно установения ротационен принцип, заседанието протече под председателството на областния управител на Стара Загора Живка Аладжова. Участие взеха областните управители на Ямбол, Сливен и Бургас, представители на министерства, общини в Югоизточен район, синдикални и браншови организации, регионални инспекторати по образованието, регионални служби по заетостта, НПО  и др. На срещата бе представена обобщена информация за напредъка в хода на операциите по Оперативните програми (2007-2013) в Югоизточен район към месец март 2014 г. Участниците в заседанието бяха запознати с проекта на Споразумението за партньорство на Република България и степента на подготовка на Оперативните програми за новия програмен период 2014-2020 г. Поставен бе акцент върху проекта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.

На заседанието бе обсъдено и изпълнението на Европейската гаранция за младежта в контекста на разработения Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта, приет от Министерския съвет на 18.12.2013 г.

Представител от министерството на регионалното развитие запозна членовете на Регионалния съвет със стартиралата трета процедура по присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Кампанията ще се проведе в периода 06.03.2014 – 30.04.2015 г., а срокът за кандидатстване на общините е от 10.04.2014 г. до 31.07.2014 г.

About the Author :