Замърсявания край Тунджа

44_bigРИОСВ – Стара Загора извърши проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци на речните легла и прилежащите им територии на всички 20 общини в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области, и община Тополовград, област Хасково. Проверките са във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите от 12 февруари т.г., за изпълнението, на която РИОСВ даде предписания до кметовете на общини за предприемане на мерки за недопускане на замърсявания с отпадъци на речните корита, а при наличие на замърсявания да се организира почистването им в срок до 24 март т.г.

При извършените проверки на място за изпълнение на дадените предписания, експертите установиха нерегламентирани замърсявания със смесени битови и строителни отпадъци в три общини – в коритото на р. Сулджака, в регулацията на село Едрево, община Николаево; река Тунджа – около мостовете на реката, попадащи в регулацията на град Ямбол; река Тунджа – в регулацията на с. Александрово, община Павел баня и р. Турийска в регулацията на с. Турия, община Павел баня.

Към момента са образувани 3 административно – наказателни преписки, с които се предвижда налагане на глоба от 2 до 20 хил. лв. на кметовете на общините, неизпълнили в срок дадените им предписания.

На кметовете на общини Николаево, Павел баня и Ямбол са издадени нови предписания за почистване на констатираните замърсявания с отпадъци в най – кратки срокове.

About the Author :