Закупени са първите 7 парцела в лесопарк „Бакаджик”

P1040022Седем парцела са продадени на проведения на 26 юни търг за продажба на общински имоти в лесопарк „Бакаджик”.

На публичния търг бяха предложени за продажба общо 27 общински имота в землището на с. Победа – лесопарк „Бакаджик”, за които не е осъществена процедура по промяна предназначението. Имотите са урегулирани, с влезли в сила подробни устройствени планове и са с площ от 400 до 2020 кв. м.

Началната тръжна цена беше различна според дървесните видове, които се намират в имота, но средно цената беше около 7000 лв. на декар. При наддаването беше достигната цена около 7200 лв./дка. Цената, която ще бъде получена от търга е 77 600 лв. без ДДС. Купувачите са фирми и частни лица.

Има възможност при закупуване на повече от един парцел, те да се обединяват.

Парцелите са подходящи за изграждане на вилни имоти или почивни станции.

Целта на община „Тунджа” е да оживи лесопарк „Бакаджик”, за да стане активна зона за почивка, а не само за ведомствен отдих.

След 20-25 дни ще се проведе повторен търг за общинските имоти. Кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев призовава всички, които проявяват интерес, да го реализират още по-успешно.

Той обясни, че ще възложи на външен лицензиран оценител да извърши оценка и на останалите 14 парцела на друг терен в лесопарк „Бакаджик”, след което ще го внесе като предложение за продажба в Общински съвет – „Тунджа”. И в средата на август се очаква да се проведе търг и за тях.

About the Author :