Закриват Дом „Юри Гагарин” от 1 юни

DSC08381Домът за деца лишени от родителска грижа „Юрий Гагарин” – Ямбол да бъде закрит от 1 юни 2015 г. решиха общинските съветници.

Процесът по реформиране ан социалната институция започна още от 2010 г. (тогава в Дома е имало 90 деца), когато Общинският съвет е взел решение за срок от 4 години да намали капрацитета му наполовина. В началото на 2015 г. капацитетът му е бил 35 места,, като е прекратен приемът на нови възпитаници. По този начин към март 2015 г. в Дома са настанени 5 деца, две от които се отглеждат в институцията, две се обучават в ПУИ – Елхово и се връщат в Дома по празници и през ваканциите, а едно от децата, което е от афганистански произход, е обявено за общодържавно издирване защото от април е напуснал Дома.

Съкратени са и служителите През януари те са били 27, през февруари броят им е бил 16, а през март – 9.

Директорът на „Социално подпомагане” – Ямбол Мария Славова, която е и общински съветник обясни, че процесът по оценка потребностите на децата и тяхното извеждане от Дома е започнал от една година. Децата са изведени и са насочени към ползването на социални услуги от т. нар. резидентен тип, т. е. те са настанени в защитени жилища или центрове, в които средата е по-близка до семейната.

About the Author :