Заключителни изпити за водни спасители

 

Ямбол, 22.06.2022 г.

Със заключителни изпити на 19 и 20 юни 2022 г., приключиха курсовете за „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове“ и „Воден спасител на открити водни площи и море“, организирани от Ямболската червенокръстка организация в Националния учебен център на БЧК – Созопол.

През първата част под формата на тест, кандидатите демонстрираха теоретичните си знания, придобити по време на обучението, за организацията на водноспасителната дейност; задълженията и отговорностите на водния спасител; принципите за обезопасяване на водните площи и др., както и техники по оказване на първа помощ на пострадал при воден инцидент, който е с липса на дишане и сърдечна дейност.

През втората част от изпита, кандидатите демонстрираха на практика усвоените умения, съобразно изпитните нормативи за всяка от двете квалификационни степени.

Като резултат, 17 кандидати се справиха успешно с поставените задачи и ще получат сертификат за упражняване на професията „Воден спасител на плувен басейн и водни паркове”, а 10 покриха изпитните нормативи в  квалификационната степен „Воден спасител на открити водни площи и море“.

Знанията и уменията на кандидатите се оценяваха от комисия в състав: Йордан Иванов, представител на Дирекция „Водноспасителна служба“ в БЧК, Васил Загорчев, инструктор по водно спасяване, д-р Георги Манчев, лекар-анестезиолог и Добриела Праматарова, специалист „ВСС“ в Секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол и председател на комисията.

Ямболската червенокръстка организация създава организация за провеждането на приемен изпит и стартирането на нов курс за обучение на водни спасители от 27 юни 2022 г. в Националния учебен център на БЧК – Созопол.

About the Author :