Заключителна пресконференция по проект на община Стралджа

DSC03561Екипът по проект „За по-добър живот” по Програмата за трансгранично сътрудничество България -Турция организира заключителната пресконференция,  гости на която бяха Митко Андонов, кмет на общината, Атанаска Кабакова, председател на ОбС, Иван Георгиев, зам.кмет, представители на фирмата-изпълнител на строителните дейности „ИНКОМ ПВ”. Да присъстват на събитието бяха поканени и представителите на екипа по проекта от община Кавакли, РТурция, водени от зам.кмета г-н Бекир.

DSC03566„Трансграничното сътрудничество в Европа, като процес на организирано взаимодействие между граничните райони, възниква още през 50-те години. Генезисът му е инициативата и желанието на регионалните и местни власти чрез интеграция със съседите да разширяват възможностите за решаване на вътрешните си проблеми.”, каза в своето въвеждащо слово Мария Толева, зам.кмет и ръководител на проекта. Чрез богатия снимков материал в последвалата презентация  присъстващите в залата ученици, представители на общинска администрация и гости си припомниха  извършеното по проекта, съвместните срещи,  еко- инициативите, изграждане корекцията на дерето в Стралджа, гостуването в Турция…  Презентацията   показа всички дейности, извършени по проекта и като финал г-жа Толева изрази благодарност към колегите си за изпълнението, за приятната и ползотворна работа със съседите от Кавакли и добави надеждата, че  изграденото приятелство ще продължи.

DSC03553Задоволство от постигнатото изрази Митко Андонов, кмет на общината, според който проектът „За по-добър живот” е гаранция за  възможностите, които имат двете общини за бъдещо сътрудничество. Той подчерта , че екипите имат добър опит, който трябва да се използва. „Привличането на повече инвестиции, осигуряването на трудова заетост с цел увеличаване жизнения стандарт и намаляване на безработицата са целите, които стоят пред двете общини и можем да си бъдем полезни  за тяхното постигане”, подчерта г-н Андонов. Висока оценка на проекта и постигнатите резултати дадоха Атанаска Кабакова, председател на ОбС и Иван Георгиев, зам.-кмет на общината.

 

About the Author :