Заключителна пресконференция по проект „Подобряване на капацитета за опазване на природата чрез засилване на сътрудничеството между младите природозащитници в общините Болярово-Кофчаз“

IMGP8349На 15 март 2018 година в град Болярово се проведе заключителна пресконференция, на която бе представено изпълнението на проект „Подобряване на капацитета за опазване на природата чрез засилване на сътрудничеството между младите природозащитници в общините Болярово-Кофчаз“.

На пресконференцията присъстваха кметовете на двете общини – Христо Христов (кмет на община Болярово) и Мехмед Балджа (кмет на община Кофчаз), представителите на екипа по проекта, представители на Младежката неправителствена организация-Болярово с председател Светлозар Кижев, ученици от СУ „Д-р Петър Берон“, взели участие в дейностите на проекта, млади хора от общината, общественици, медии.

Ръководителят на проекта – заместник-кметът Нина Терзиева представи чрез мултимедийна презентация етапите на работа по проекта, дейностите, резултатите и бъдещите инициативи.

На 20.03.2017 г. беше подписан  договор № РД-02-29-47, с който Европейският съюз чрез програма ИНТЕРРЕГ ИПА България-Турция финансира изпълнението на проект № CB005.1.12.153 на Младежката неправителствена организация-Болярово от Република България и община Кофчаз от Република Турция. Срокът на изпълнение на проекта бе 20.03.2017 г. – 20.03.2018 година, а стойността му – 78 367,03 евро.

Общата цел на проекта бе да се разшири познанието и да се изгради капацитет сред учениците и учителите в граничния район в областта на възстановяването и опазването на екосистемите. Специфичната цел: да се създаде набор от подходящи инструменти, за да бъдат въвлечени младите хора в проблемите с опазването на околната среда чрез сътрудничество.

Дейностите по проекта бяха: изготвяне на проучване за иновативните методи за устойчиво използване на природните ресурси; създаване на обучителен курс за ученици; провеждане на обучителен курс „ Млади еколози“; създаване на Балканска младежка еко обсерватория; изготвяне на изследване за добите маркетингови практики за популяризиране на мерките за опазване на околната среда след младите хора; организиране на кампания в социалните медии за популяризиране на мерките за опазване на околната следа сред младите хора.

IMGP8333 IMGP8339 IMGP8347 IMGP8357

 

 

About the Author :