Заключителен урок от образователната програма в Административен съд – Ямбол

2Заключителният урок от Образователната програма на Висшия съдебен съвет “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” се проведе днес в Административен съд – Ямбол. Децата от ОУ “Д. Дебелянов” с класен ръководител Анелия Георгиева имаха възможността да гледат информационен филм, посветен на детското правосъдие. Последвалият разговор със съдия Стаматова и съдия Бянова целеше обобщаване на наученото в рамките на Образователната програма. В края на урока всяко дете получи като подарък от съда Конституцията на Република България.

Лектори на всички уроци досега бяха заместник председателя на Административен съд – Ямбол Димитринка Стаматова и съдия Ваня Бянова. Модератор и наставник на образователната програма беше съдебният администратор на Административен съд – Ямбол Жанета Трифонова.

3 4 5 6 7 8 9

                                                                                        Катя Няголова

About the Author :