Заключителен изпит от курс за водни спасители

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСъс заключителен изпит на 29 юли 2015г. приключи вторият за тази година курс  за „Водни  спасители на открити водни площи и море”, организиран от БЧК – Ямбол. Изпитът се проведе на открития плувен басейн във ваканционно селище „Св. Тома”.

През първата част от него под формата на тест, курсистите трябваше да демонстрират теоретичните си знания относно организацията на водноспасителната дейност в България; личността, ролята, задълженията и отговорностите на водния спасител; принципите за обезопасяване на водни площи; опасностите при къпане и плуване, оказване на първа долекарска помощ при воден инцидент и др. След това кандидатите за водни спасители демонстрираха усвоените по време на обучението практически умения, съгласно изпитните нормативи. Всичките курсисти успяха да се справят успешно и ще получат сертификат за упражняване на професията „воден спасител”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAЗнанията и уменията на кандидатите се оценяваха от комисия в състав: Васил Петков – инструктор по водно спасяване и представител на НС на БЧК, Александра Кръстанова  – инструктор по водно спасяване, д-р Христо Василев – лекар-анестезиолог и Добриела Праматарова – специалист в ОС на БЧК – Ямбол.

БЧК – Ямбол изразява благодарността си към мениджърския екип на ваканционно селище „Св. Това” за предоставената възможност и отлични условия за провеждане на тренировъчните занятия по време на обучението на кандидатите за водни спасители. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

                              Добриела Праматарова

 

About the Author :