Заключителен изпит от курс за водни спасители

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСъс заключителен изпит на 29 юли 2016г. приключиха вторите за тази година курсове  за „Водни спасители на плувни басейни и водни паркове” и  „Водни  спасители на открити водни площи и море”, организирани от БЧК – Ямбол. Изпитът се проведе на закрит плувен басейн в град Созопол.

През първата част от изпитите под формата на тест, курсистите трябваше да демонстрират теоретичните си знания относно организацията на водноспасителната дейност в България; личността, ролята, задълженията и отговорностите на водния спасител; принципите за обезопасяване на водни площи; опасностите при къпане и плуване, оказване на първа долекарска помощ при воден инцидент и др. След това кандидатите за водни спасители демонстрираха усвоените по време на обучението практически умения, съгласно изпитните нормативи. Всичките курсисти успяха да се справят успешно  с поставените задачи и ще получат сертификати за упражняване на професията „воден спасител”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAЗнанията и уменията на кандидатите се оценяваха от комисия в състав: Петър Андреев – инструктор по водно спасяване и представител на НС на БЧК, Огнян Николов – инструктор по водно спасяване и обучител в курсовете за водни спасители, д-р Георги Манчев – лекар-анестезиолог и Добриела Праматарова – специалист в ОС на БЧК – Ямбол.

Обученията в двете квалификационни степени се проведоха на територията на НУЛЦ на БЧК – Созопол при стриктно спазване на учебните планове за всяка от тях. 

                               Добриела Праматарова

About the Author :