Заключителен изпит от курсовете за водни спасители.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСъс заключителен изпит на 28 май 2015г. приключиха курсовете за „Воден  спасител на плувни басейни и водни паркове” и „Воден спасител на открити водни площи и море” организирани от БЧК – Ямбол. Първата част от изпитите се проведе в учебната зала на БЧК –Ямбол. Под формата на тест, курсистите трябваше да демонстрират теоретичните си знания относно организацията на водноспасителната дейност в България; личността, ролята, задълженията и отговорностите на водния спасител;принципите за обезопасяване на водни площи; опасностите при къпане и плуване, оказване на първа долекарска помощ при воден инцидент и др.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОт 12.30 часа  на плувния басейн към Гимназия „Васил Левски” – Ямбол се проведе практическата част от заключителните изпити. Кандидатите за водни спасители  демонстрираха усвоените по време на обучението практически умения  свързани с плуване под вода, извличане на удавник, техниката и тактиката на водното спасяване, използването на спасителни средства и др.  Всичките курсисти успяха да се справят успешно с изпитните нормативи от курса за „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”, а четирима от тях покриха изпитните изисквания  и за „Воден спасител на открити водни площи и море”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAКандидатите за бъдещи водни спасители демонстрираха наученото по време на обучението пред комисия в състав: Иван Георгиев – гл. специалист в Дирекция „Водноспасителната служба” към НС на БЧК, Огнян Николов – инструктор по водно спасяване, д-р Георги Манчев – лекар-анестезиолог и Добриела Праматарова – специалист в ОС на БЧК – Ямбол.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

                               Добриела Праматарова

About the Author :