Заключителен изпит от курсовете за водни спасители

Ямбол, 07.06.2021 г.

На 04 юни 2021г., със заключителен изпит приключиха курсовете за „Воден  спасител на плувни басейни и водни паркове” и „Воден спасител на открити водни площи и море”, организирани от БЧК – Ямбол.

Първата част от изпитите се проведе в учебната зала на Секретариата на Обл.С на БЧК –Ямбол. Под формата на тест, курсистите трябваше да демонстрират теоретични знания за организацията на водноспасителната дейност; личността, ролята, задълженията и отговорностите на водния спасител; принципите за обезопасяване на водни площи; демонстрации по оказване на първа долекарска помощ при воден инцидент и др.

  След това, на плувния басейн към ЕГ „Васил Карагьозов” в град Ямбол, се проведе практическата част от заключителните изпити. Кандидатите за водни спасители  демонстрираха усвоените по време на обученията практически умения: плуване под вода, извличане на удавник, спасителни техники и тактика на спасяване, използване на спасителни средства, трамбовка и др.

Като резултат, единадесет курсисти се справиха успешно с изпитните нормативи за квалификационната степен „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове“, а петима – с нормативните изисквания за квалификационната степен „Воден спасител на открити водни площи и море“.

Бъдещите водни спасители демонстрираха знания и умения пред комисия  в състав: Марио Бързачки, гл. експерт в дирекция „Водноспасителната служба” на БЧК – София, Огнян Николов, инструктор по водно спасяване, д-р Георги Манчев, лекар-анестезиолог и Добриела Праматарова, специалист в „Водноспасителна дейност“ в Секретариата на Обл.С на БЧК – Ямбол и председател на комисията.

About the Author :

Leave a reply