Заключителен изпит от курсовете за водни спасители

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСъс заключителен изпит на 26 април 2016г. приключиха курсовете за „Воден  спасител на плувни басейни и водни паркове” и „Воден спасител на открити водни площи и море” организирани от БЧК – Ямбол.

Първата част от изпитите се проведе в учебната зала на БЧК –Ямбол. Под формата на тест, курсистите трябваше да демонстрират теоретичните си знания относно организацията на водноспасителната дейност в България; личността, ролята, задълженията и отговорностите на водния спасител; принципите за обезопасяване на водни площи; опасностите при къпане и плуване, оказване на първа долекарска помощ при воден инцидент и др. След това,  на плувния басейн към Гимназия „Васил Левски” – Ямбол се проведе практическата част от заключителните изпити.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAКандидатите за водни спасители  демонстрираха усвоените по време на обучението практически умения  свързани с плуване под вода, извличане на удавник, техниката и тактиката на водното спасяване, използването на спасителни средства и др. Всичките курсисти успяха да се справят успешно с изпитните нормативи от курса за „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”, а трима от тях покриха изпитните изисквания  и за „Воден спасител на открити водни площи и море”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAКандидатите за бъдещи водни спасители демонстрираха наученото по време на обучението пред комисия в състав: Антон Налбантов – директор на дирекция „Водноспасителната служба” към НС на БЧК, Огнян Николов – инструктор по водно спасяване, д-р Георги Манчев – лекар-анестезиолог и Добриела Праматарова– специалист в ОС на БЧК – Ямбол и председател на комисията.

 

 

 

 

                               Добриела Праматарова

About the Author :