Заключителен изпит за водни спасители

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСъс заключителен изпит на 25. 03. 2014 г. приключиха курсовете за „Воден  спасител на плувни басейни и водни паркове” и „Воден спасител на открити водни площи и море”, организирани от БЧК – Ямбол. Първата част от изпитите се проведе в учебната зала на БЧК –Ямбол. Под формата на тест, курсистите имаха възможност да представят теоретичните си знания за организацията на водноспасителната дейност в България; личността, ролята, задълженията и отговорностите на водния спасител;принципите за обезопасяване на водни площи; опасностите при къпане и плуване, оказване на първа долекарска помощ при воден инцидент и др. От 13,30 ч. на плувен басейн към ГПЧЕ “Васил Карагьозов” – Ямбол се проведе практическата част от заключителните изпити. Кандидатите за водни спасители трябваше да демонстрират практически умения  свързани с плуване под вода, извличане на удавник, техниката и тактиката на водното спасяване, използването на спасителни средства и др.  Всичките курсисти успяха да се справят успешно с изпитните нормативи от курса за Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”, а шестима от тях покриха изпитните изисквания  и за „Воден спасител на открити водни площи и море”. Кандидатите за бъдещи водни спасители демонстрираха наученото по време на обучението пред комисия в състав: Иван Георгиев – гл. специалист в Дирекция „Водноспасителната служба” към НС на БЧК, Огнян Николов и Стефан Сакъзов – инструктори по водно спасяване, д-р Георги Манчев – лекар-анестезиолог и Добриела Праматарова – специалист в ОС на БЧК – Ямбол.

 Добриела  Праматарова

About the Author :