Заключителен изпит за водни спасители

Със заключителни изпити на 29 юни 2020г., приключиха курсовете за „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове“ и „Воден спасител на открити водни площи и море“, организирани от Ямболската червенокръстка организация. Изпитите се проведоха НУЦ на БЧК – Созопол и на общинския плувен басейн в града.

 

През първата част под формата на тест, кандидатите демонстрираха теоретичните си знания, придобити по време на обучението, за организацията на водноспасителната дейност; задълженията и отговорностите на водния спасител; принципите за обезопасяване на водните площи и др., както и техники по оказване на първа помощ на пострадал при воден инцидент, който е с липса на дишане и сърдечна дейност.

През втората част от изпита, кандидатите демонстрираха на практика усвоените умения, съобразно изпитните нормативи за всяка от двете квалификационни степени.

Като резултат, трима кандидати се справиха успешно с поставените задачи и ще получат сертификат за упражняване на професията „Воден спасител на плувен басейн и водни паркове”, а петима покриха изпитните нормативи в  квалификационната степен „Воден спасител на открити водни площи и море“.

Знанията и уменията на кандидатите се оценяваха от комисия в състав: Йордан Иванов – представител на Дирекция „Водноспасителна служба“ в БЧК, Васил Загорчев – инструктор по водно спасяване, д-р Георги Манчев – лекар-анестезиолог и Добриела Праматарова – специалист „ВСС“ в Секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол и председател на комисията.

Ямболската червенокръстка организация изразява искрената си благодарност на  Койчо Коев, Директор на Националния учебен център на БЧК – Созопол и на ръководството на община Созопол за осигурените прекрасни условия за работа на обучаващия екип. 

                     СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ БЧК-ЯМБОЛ

About the Author :

Leave a reply