Заетите лица в активна възраст в Ямболско са намалели с 9,6 % за година

yambol1През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол е 49.0 хил., като 27.7 хил. са мъже и 21.4 хил. са жени, информират от Националния статистически институт. В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица намалява с 9.6%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 48.4% (при 52.5% за страната), съответно 56.1% за мъжете и 41.2% за жените, информират от Националния статистически институт. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-нисък с 4.2 процентни пункта, при мъжете – с 2.2 процентни пункта, а при жените – с 6.0 процентни пункта. По показателя коефициент на заетост област Ямбол се нарежда на шестнадесето място след област Добрич и преди област Търговище.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 46.7 хил., като 26.6 хил. от тях са мъже, а 20.2 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 11.6% спрямо същия период на предходната година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 64.1%, съответно 70.8% за мъжете и 57.0% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. този коефициент намалява с 6.5 процентни пункта, при мъжете – с 3.6 процентни пункта, а при жените – с 9.6 процентни пункта.

About the Author :

Leave a reply