„Заедно можем повече!“

btyВ месеца на първата помощ и безопасност на пътя и по повод отбелязването на 19 септември – Европейски ден без жертви на пътя, Областната организация на БЧК – Ямбол организира работна среща на представители от ОД на МВР – Ямбол с кандидати за водачи на МПС,  които съвсем скоро предстои да станат правоспособни шофьори.

Срещата се проведе в учебната зала по първа помощ на Областния секретариат на БЧК – Ямбол и имаше за цел от една страна да се популяризира значението на първата помощ, като фактор за намаляване на жертвите и пътния травматизъм в страната, но и да се предостави актуална информация и да се дискутират теми, свързани с пътната безопасност.

Татяна Павлова, говорител на ОД на МВР – Ямбол и Румен Русев, полицейски инспектор в сектор „Пътна полиция“ btyпредоставиха ценна информация за основните причини за инциденти на пътя, чести жертви и правилата за безопасно поведение.

Срещата продължи с провеждането на индивидуален тест с т. нар. «алкохолни очила». Идеята е, чрез тях бъдещите шофьори да усетят влиянието на алкохола върху реакциите и поведението по време на управление на автомобила.

Като най-голямата хуманитарна организация, която развива дейности за намаляване на уязвимостта и превенцията на пътния травматизъм, БЧК осъществява специфични дейности в партньорство със сектор „Пътна полиция“  и други институции, ориентирани в тази посока.

От важно значение за нас е да се обърне специално внимание на едни от най-уязвимите групи, участници в движението по пътищата – деца, възрасните хора и младите водачи на МПС, което е повод БЧК – Ямбол и партньорите на организацията, да правят необходимото, като организират поредица от инициативи, обучения и информационни кампании, които да допринасят за намаляване на жертвите на пътя и превенцията на пътния травматизъм.

 ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ        

About the Author :

Leave a reply