Завърши основният ремонт на пътя Кабиле – АМ „Тракия“

„Тунджа“, 25.10.2022 г.

Завърши основният ремонт на пътя Кабиле – автомагистрала „Тракия“, който преминава през цялото село. Ремонтираният пътен участък е с дължина 3,7 км и започва от тунджанския участък от пътя за Кабиле и завършва до връзката с автомагистрала „Тракия“.

Средствата в размер на 1 млн. лв. бяха отпуснати в края на миналата година като целеви за този обект, изготвянето на проект за основния ремонт беше за сметка на общината. На този етап ремонтът включва само платното за движение, като втори етап от него ще бъдат ремонтирани и тротоарите.

Освен преасфалтиране на цялото платно за движение фирмата изпълнител възстанови три легнали полицаи в селото, съществуващите подходи към домовете на хората, мантинелите и извърши наново маркировката на пътя.

По желание на жителите на селото, община „Тунджа“ допълнително ще постави съоръжения за намаляване на скоростта.

През тази година това е най-крупният пътен обект, който извършва като ремонт на общинската пътна мрежа община „Тунджа“.

За основни и текущи ремонти на уличната и пътната мрежа в бюджета на община „Тунджа“ за 2022 г. са заложени рекордните в историята на общината 4 519 574 лв., от които 1 945 633 лв. са част от капиталовата програма. На този етап са изпълнени обекти за над 4 млн. лв.

About the Author :