Завършват новия болничен комплекс до края на тази или в началото на следващата година?

Ямбол, 9.02.2021 г.

До края на тази или в началото на следващата година Ямбол ще има завършен нов болничен комплекс, това обявиха на пресконференция болничното ръководство, комисията за обществената поръчка и областният управител.

На 5 февруари комисията е обявила за избран като изпълнител на доизграждането на болничния комплекс предложилата по-ниска цена фирма – „Тодоров и син“ ООД – Несебър. Вторият кандидат – софийската фирма „Геострой“ АД по всички други показатели е на едно ниво с победителя в поръчката, но ценовото й предложение е по-високо с 22 313.81лв. без ДДС.

Срокът за обжалване на избора е 10 дни и изтича на 15 февруари.

Наред с основната обществена поръчка започването на строителството зависи от още две обществени поръчки – за строителен надзор и за авторски надзор.

В обществената поръчка за упражняване на строителен надзор са участвали 12 фирми, все още няма избран изпълнител, но при прогнозна цена от 150 000 лв. без ДДС ценовите оферти варират от 39840 лв. до 134 490 лв. След избора на изпълнител срокът за обжалване ще бъде 10 дни.

Най-бавно върви поръчката за осъществяване на авторски надзор с прогнозна стойност 190 000 лв. Тя е обявена на 8 февруари, оферти се събират до 17 февруари, а отварянето им е на 18 февруари. След избора на изпълнител отново има 10-дневен срок за обжалване.

Областният управител Димитър Иванов е по-голям оптимист – той прогнозира довършване на комплекса до края на тази година, докато изпълнителният директор д-р Димитър Рунков е настроен по-реалистично и неговият срок е за началото на следващата година.

Самото финансиране от държавата е в размер на 27 млн. лв. за периода 2020-2022. На 6 ноември 2020 г. Министерски съвет приведе 13,5 млн. лв., през тази година трябва да приведе 5,4 млн. лв., а през 2022 г. – 8,1 млн. лв.

Решението беше с тези средства да се увеличи капиталът на дружеството, но на този етап той продължава да бъде 10 768 710 лв. Вероятно това ще стане след завършване на комплекса.

По време на пресконференцията стана ясно, че тези 27 млн. лв. са само за довършване на комплекса, а отделно ще са необходими между 10-12 млн. лв. за оборудване, което също било договорено.

Председателят на комисията арх. Стоян Жечев припомни, че проектът на сградата на комплекса е от 1972 г., строителството е започнало 1977-78 г. Той заяви, че комплексът и към момента отговаря на всички изисквания на действащата нормативна уредба, направен е нов проект в периода 2018-2019 г., по който се играе и обявената обществена поръчка.

По думите на арх. Стоян Жечев сградата се състои от 15-16 отделения, съпътстващи лаборатории, 8 хирургични операционни, модерно родилно отделение, болнична аптека, складове, вентилационни структури, снабдяване със специализирани газове.

Според него болничният комплекс е може би най-трудната и сложна за изпълнение сграда на територията на област Ямбол, досега такава сграда не е изпълнявана по съвременните изисквания за оборудване и технологично обезпечаване.

Разгънатата площ е около 27 000 кв. м за болничната част, около 2000 кв. м са спешна и бърза медицинска помощ, има и около 40 000 кв. м двор, където в бъдеще може да бъде изградена хеликоптерна площадка.

Арх. Жечев заяви, че тази болница ще се превърне в градообразуващ фактор за Ямбол, което ще задържи младитге хора и ще осигури грижи за възрастните хора. В най-горните етажи има и резервна площ от 3-4 хиляди кв. м, което ще даде възможност през следващите 10-15 годзини да се поемат всички възникнали нужди на болничния комплекс.

About the Author :

3 Comments to “Завършват новия болничен комплекс до края на тази или в началото на следващата година?”
 • Страхил
  February 9, 2021 - Reply

  “По време на пресконференцията стана ясно, че тези 27 млн. лв. са само за довършване на комплекса, а отделно ще са необходими между 10-12 млн. лв. за оборудване, което също било договорено.”

  Аз викам, да турим още 20 милиона “непредвидени”. Дано да стигнат. В крайна сметка, колко излезе ПСОВ — Ямбол?

 • Елл
  February 10, 2021 - Reply

  Това е огромна глупост ” градообразуващ фактор” хората си тръгват от този град, а останалите са основно пенсионери с малки пенсии, на които ще им е трудно да стигнат до т. нар. нова болница, която е извън града, в полето. За съжаление това решение ще е сигурно за следващите 50 години и поколения жители на Ямбол. Един 40 годишен строеж не беше одобрен за болница в София, а за Ямбол може. Защо ли?!

 • ТУНДЖАНЕЦ
  February 11, 2021 - Reply

  ЯМБОЛ ще расте и ще се развива,напук на тези ,желаещи неговото зло. 8000 години е край бреговете на древната река ТОНЗОС, ще бъде тук и след 8 милиона години.

Leave a reply