Завършват водопроводната мрежа на Болярово

 

novinaПриключва трети (последен) етап по проект “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Болярово, община Болярово”  по ПРСР, Мярка 321 “Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”. Дейността е възстановяване на улични настилки на вътрешно водопроводната мрежа на град Болярово. Фирмата-изпълнител, работеща по проекта, е ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД – град Бургас.

Общата стойност на проекта е 4 107 756 лв. По него се извърши цялостна реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на град Болярово, с обща дължина 14 971,50 м.

Град Болярово е общински център и изпълнението на дейността се наложи поради факта, че водоснабдителната система на града е изградена преди повече от 50 години, от етернит и е напълно амортизирана. Това създава предпоставки за чести аварии и течове. По данни от експлоатиращата организация загубите на питейна вода са над 60%. Поради тази причина и честите аварии населението на практика е на постоянен воден режим и ползва питейна вода с влошени качества. Недостигът на питейна вода представляваше сериозен социален проблем и крие здравен риск за хората, което налага изпълнението на настоящия инвестиционен проект.

С приключването на проекта, този проблем в града ще бъде решен. Болярово е второто населено място с реконструирана вътрешна водопроводна мрежа. Първото населено място на територията на община Болярово е село Ружица. В момента текат дейности по реконструкция на вътрешно водопроводната мрежа на село Воден.

About the Author :