Забранява се риболовът в Гребната база на Ямбол до 30 юни 2021 година

Ямбол, 18.11.2020 г.

Риболовът в Гребната база на Ямбол, обхващаща Градския парк, район „Индустриален“ и местност Курбалъка, се забранява до 30 юни 2021 година. Заповедта по чл. 30, ал.3, т.1 от Закона за рибарството и аквакултурите е на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева и е продиктувана от възникналата необходимост от опазване и създаване на оптимални условия за възстановяване на рибните популации след зарибяване на Гребната база в град Ямбол.

Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

About the Author :

1 Comment to “Забранява се риболовът в Гребната база на Ямбол до 30 юни 2021 година”
  • Страхил
    November 19, 2020 - Reply

    А табели, информиращи за забрана са поставени още преди 3 месеца.
    Поредна чиновническа некадърност.

Leave a reply