Забранените мотиви, свързани с регионалното депо

DSC01537На днешното заседание на Общински съвет Ямбол, в нарушение на ЗМСМА и Правилника на ОбС, председателят забрани  това да бъде казано от трибуната на Общински съвет:

Колеги общински съветници,

На 19 март 2018 г. общинските съветници от БСП внесохме предложение в Общински съвет за избор на Временна комисия за проучване и изготвяне на доклад за експлоатационното състояние на Клетка 1 на Регионално депо  Ямбол, въздействието върху околната среда на рекултивираното старо сметище и технико икономически анализ на варианти за бъдеща инфраструктура за управление на отпадъците, след закриване на Клетка 1.

Фактът, че в дневния ред на днешното заседание/29.03.2018 г./ не е включена точка за разглеждане на  предложението, показва неразбиране на важността на проблема.

От  името на общинските съветници от  групата на БСП, изразявам несъгласието ни с начина на работа, който председателя на общински съвет д-р Ибришимов, налага в общински съвет, неглежирайки важен и актуален проблем, свързан с опазване на околната среда. Става въпрос за  най- големия регионален инфраструктурен обект, който обслужва пет общини и за чието нормално футкциониране  носи отговорност община Ямбол, която е собственик на съоръжението.

Председателят на общински съвет д-р Ибришимов, е решил, въпреки че Правилникът  не го задължава, да изпрати внесеното предложение до кмета на община Ямбол за становище. Абсурдно е да искаме становище от кмета дали да правим временна комисия за да  разглеждаме работата на неговата администрация ! Това е наше задължение и можем да вземем решение тук и днес, не е нужно да питаме!

Може би, Председателят не е наясно, или не му е изгодно да е наясно, че в момента депото е пълно с метри вода и това е месеци наред, затруднена е екслоатацията му и е реална опасността то да не може да функционира, което би довело до екологична катастрофа. От него текат  замърсени  води в прилежащото дере, които са опасност за околната среда, заради което  контролните органи извършват проверки. Факт е, че месеци наред изтичащи замърсени води/ не само инфилтрат/ от рекултивираното сметище се припомпват и изливат в новото депо като  го наводняват.  Като се добавят и падналите валежи, ситуацията вече е аварийна.

Защо е допуснато депото да се наводни? Защо то се запълва по- бързо от предвиденото? Има ли грешни  технически решения в двата проекта? Кой е отговорен този най- голям регионален инфраструктурен проект да е така компрометиран? Какво е решението за Ямбол, при констатации в Регионалното сдружение, че остават 2 години докато клетката се запълни?Какъв финансов ресурс и за какъв период ще е нужен за трайно решаване на  проблема с отпадъците в дългосрочен план?

В тази ситуация, депутати от БСП зададоха конкретни въпроси до ресорния министър, необичайно депутат от ГЕРБ присъства на заседание на общото събрание на регионалното сдружение в понеделник, граждани търсят информация. Само в общинския съвет на община Ямбол, която е собственик на депото, не се говори и отлага във времето. Това е недопустимо и безотговорно.

Колеги, считаме, че при създалата се „аварийна ситуация” Общински съвет Ямбол трябва да поеме своята отговорност и незабавно да изберем временна комисия, която с помощта на външни независими експерти,  да проучи проблема, дефинира възможните варианти за решение, определи параметрите на необходимия финансов ресурс и отговори на въпросите на гражданите.

С тези мотиви предлагаме и настояваме точката да влезе в дневния ред на днешното заседание.

Мариета Сивкова

общински съветник

About the Author :