Забрана за палене на огън, изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи на територията на община “Туджа”

„Тунджа“,13.05.2021 .

Кметът на община „Тунджа“ забрани паленето на огън и изгаряне на стърнища в земеделски земи.

Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев издаде заповед за пожароопасния сезон, който продължава до 31.10 2021 г.

В нея се посочва, че е забранено паленето на огън, изгаряне на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи на територията на община „Тунджа“.

Кметовете и кметските наместници съвместно с представители на „ВиК“ са задължени да извършат проверка за изправността на пожарните хидранти по населени места.

Те са задължени и да предприемат мерки за обезопасяване на обществените терени – гробищни паркове, градинки и др., а при възникване на пожар незабавно да подадат информация на 112 и на дежурния в Общински съвет за сигурност в община „Тунджа“.

About the Author :

Leave a reply