Жителите на с. Странджа искат разкриване на митнически пункт с турското селище Малкочлар

Жителите на боляровското село Странджа отново отправят искания за разкриването на митнически пункт с турското селище Малкочлар. Това съобщи кметският наместник Иванка Чалъмова пред общинските съветници по време на обсъждането на отчета й за миналата година. Идеята за разкриване на малък граничен пункт е от повече от 15 години. Кметът на община Болярово Христо Христов няколкократно повдига въпроса за това пред държавните власти. Искане за разкриване на пункта отправят и от турската община Кофчаз. Граничният пункт между село Странджа и Малкочлар е съществувал от 1903-та до 1948-а година. От този период има информация за наличие на интензивни търговски връзки и добросъседски отношения между жителите на граничните райони на Република България и Република Турция. През 2013 година община Болярово изпълни в партньорство с община Кофчаз проект “Изработване на технически проект за презгранична пътна връзка между селата Малкочлар и Странджа”, финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция. Основната цел бе да се създаде пълна проектосметна документация за изграждане на пътна отсечка с дължина 2,350 км / от които 1,000 км на територията на община Кофчаз и 1,350 км на територията на община Болярово/ между селата Странджа и Малкочлар. С това се подпомага изграждането на необходимата инфраструктура за възстановяване на КПП. През месец май 2005 година е прието решение за одобряване на проект за спогодба между Република България и Република Турция за откриване на ГКПП “Странджа-Малкочлар”. След това община Болярово няма информация дали са предприемани някакви конкретни стъпки. Разкриването на пункта има важно значение за съкращаване на пътната връзка от автомагистрала „Тракия” – Ямбол до Къркларели – Истанбул с около 90 км в сравнение със сега ползвания маршрут. Допълнително разкриването на граничен пункт ще допринесе за оживяване на регионалната икономика чрез подобряване на инфраструктурата, активизиране на икономическите отношения с представители на бизнеса от Турция, привличане на инвестиции и разкриване на нови работни места.

Снимка: Сградата на старата митница в село Странджа, източник Уикипедия

About the Author :

Leave a reply