Жалба и срещу изборите за кмет в с. Първенец

asy Жалба за оспорване на резултатите от проведения на 1 ноември, 2015 г. втори тур на избор за кмет в село Първенец, общ. Стралджа постъпи днес в Административен съд – Ямбол. Тя е от кандидата за кмет от местна коалиция „Промяна”. Той оспорва данните в протокола на секционната избирателна комисия, относно броя на действителните и недействителните бюлетини. В жалбата се иска отмяна на Решение №169 МИ от 01.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Стралджа,  съответно и  обявяване на недействителен избора на кмет. Иска се и повторно преброяване на изборните бюлетини. Освен това, жалбоподателят е отправил и особено искане за спиране изпълнението на това Решение на ОИК – Стралджа.

About the Author :