Есента пристигна в ДГ „Здравец“ – град Болярово

IMG_6071И тази година, в ДГ „Здравец“ – град Болярово посрещнаха прекрасната пъстра гостенка – Есента. Тя дойде, за да подари на децата много усмивки и да послуша празничните им поздрави.

Всичко, представено от децата в този ден бе подготвено от различните клубове, в които те участват по проект „Децата на Болярово-успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината“ (договор № BG05M2OP001-3.001-0117, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове).

Песничките, които изпяха дечицата бяха: „Есен златна“, „Гроздобер“, „Сезони“, „Ало, ало, слънчице“. След това се впуснаха в танца на есента, а накрая тропнаха и хорце. Всичко това бе представено от Клуб „Фолклор и традиции- пея и танцувам” с ръководител Калина Гюрова.

Децата от клуб „Детски театър“ с ръководител Стоянка Гочева пък показаха актьорските си умения, драматизирайки приказката „Капризната котка”. Заслужени бяха аплодисментите на родители и гости.

С много емоции бяха съпроводени и спортните игри, с които завърши празникът. Те бяха с участниците от Клуб „Спорт и развлечения за малките деца” с ръководител Мария Георгиева.

При двете спортно-подвижни игри: ”Подреди икебана” и ”Кой е по-бърз” отборите бяха равностойни. Това обяви секретарят на общината Мария Чанева, която бе техен скъп гост. Та поздрави децата и преподавателите с успешната им работа по проекта и ежедневните им добри практики.

Клуб „Приятели на природата” с ръководител Стоянка Гръкова и клуб „Аз рисувам и конструирам” с ръководител Ваня Велкова се представиха в изложбата с табла във фоайето на  читалище „Възраждане – 1912г.”

20181024_094736 20181024_095547 IMG_6064

 

About the Author :

Leave a reply