Есенен лагер с участие на боляровски младежи

lager1От 7 до 13 септември в Старозагорски минерални бани се проведе Есенен лагер за детско и младежко участие, който събра на едно място за цяла седмица 16 младежи от цяла България. В събитието се включиха и техните придружители от осем организации членове на Национална мрежа на децата – СНЦ „Център Динамика“ – Русе, Сдружение „Свят без граници“ – Стара Загора, „Социален диалог 2001“ – Габрово, Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“, Сдружение „Младежка толерантност“ – Горна Оряховица, Фондация „Конкордия България“ – София и Общинско училищно настоятелство – Болярово.

lager2Лагерът се осъществи по проект “Мегафон: Детско и младежко участие за по-добро гражданство”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България  по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, както и с финансовата подкрепа на Булекопак АД – организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Есенният лагер е част от Цикъла за Детско и младежко участие, създаден от млади хора-членове на младежката мрежа, който продължава с Пролетен лагер и завършва с Годишната среща на Национална мрежа за децата. Детското и младежко участие е основен принцип и ценност, както и един от приоритетите на стратегията за развитие на Национална мрежа за децата.

Събитието има за цел да изгради основни умения, познания и нагласи у децата и младите хора в контекста на тяхното участие и работа в Мрежата, да повиши компетентността на възрастните придружители за работа по детско участие, а също и на капацитета на организациите-членове на Национална мрежа за децата за пълноценна работа по детско участие. Не на последно място, желан резултат е и включването на нови членове в младежката мрежа „Мегафон“.

About the Author :