Елховските съдии най-натоварени заради бежанците

RSad Elhovo_CMYKaДиана Иванова
Заради големия бежански наплив през миналата година елховските съдии изпревариха по натовареност колегите си от другите съдилища в Ямболски съдебен район.
При тях има най-голямо увеличение на разглежданите дела – с 490 повече спрямо 2012 г., а щатът е намален в края на годината с две бройки и в края й остават само четири съдии, сред които е и административният ръководител.
Намалението е по решение на Висшия съдебен съвет, защото има идея всички незаети щатове от съдилищата в провинцията да се прехвърлят към Софийски градски съд.
В изпълнение на това решение Елховски районен съд губи два от щатовете си, защото един от съдиите става административен ръководител на Районен съд – Свиленград, а друг, който вече три години е бил в отпуск по майчинство, е подал заявление за напускане. Реално още от юли Елховски районен съд е останал само с 4 съдии, а натоварването е било още по-голямо, защото за дълъг период един от тях е бил в болничен.
Сухата статистика от отчетите показва, че средната месечна натовареност на елховските съдии по щат е 42,02 дела, но тя пада на 38,58 дела защото половин година са работили петима съдии. Те са разгледали общо 2017 дела, от които 742 граждански и 1275 наказателни. През 2013 г. за незаконно преминаване през границата и за каналджийство в Елховски районен съд са гледани общо 719 наказателни дела, от които са свършени 465. Подсъдими по тях са били 1021 лица, от които са осъдени 682, а 8 са оправдани. Проблемът е, че делата за незаконно преминаване през границата се бавят много, защото има много документация и прокуратурата не успява да ги приключи навреме, така че големият наплив от хиляди бежанци, които преминаха границата тепърва има да преминава през съда.
Най-натовареният с дела съд продължава да бъде Ямболски районен съд, но в него работят 14 съдии. През 2013 г. те са разгледали общо 5680 дела, от които 3909 граждански и 1771 – наказателни. Тяхната средно месечна натовареност е била 38,38 дела. Повече дела средно са имали гражданските съдии – 42,13, докато наказателните имат средно по 35,74 дела на месец, въпреки че са им разпределени делата от заповедното производство на монополистите и телекомуникационните компании, които са много сериозна бройка.
На трето място по натовареност са двамата съдии от Тополовградски районен съд, които имат средно по 19,21 дела на месец. Те са разгледали общо 461 дела, от които 266 граждански и 195 наказателни.
С най-малка натовареност са окръжните съдии, които са 16 по щат – един председател, един зам.-председател на съда, 11 съдии и двама младши съдии. Те са разгледали общо 757 дела през годината, от които на първа инстанция – 383, а на втора – 374 дела. Средната месечна натовареност на един окръжен съдия е 6 дела.
И този съд загуби два щата, защото съдия Маргарита Георгиева премина към Върховен касационен съд, а съдия Георги Карабаджаков се пенсионира и техните щатове бяха закрити. Закрити са и щатовете на трима младши съдии, а едно място на младши съдия все още остава незаето.

About the Author :