Електроразпределение Юг стартира дуално обучение в 6 училища през учебната 2018/19

EVN_obuchenieЕлектроразпределение Юг (част от EVN България) стартира инициатива за дуално обучение в паралелки в 6 училища в Югоизточна България през учебната 2018/19 г. Целта е в рамките на сътрудничеството между Електроразпределение Юг и училищата да бъдат подготвени кадри за професионалното им развитие в сферата на електротехниката.

Дружеството си партнира с общо 6 професионални гимназии в различни градове:

–       Смолян, ПГ по техника и технологии “Христо Ботев” – 9 бр. ученици

–       Кърджали, ПГ по електротехника и електроника “Капитан Петко Войвода”  – 10 бр. ученици

–       Стара Загора, ПГ по електротехника “Г.С.Раковски” – 8 бр. ученици

–       Бургас, ПГ по механоелектротехника и електроника – 14 бр. ученици

–       Ямбол, ПТГ  “Иван Райнов” – 7 бр. ученици

–       Пловдив, ПГ по електротехника и електроника – 13 бр. ученици

Формата на обучение включва общообразователни часове в училищата от 8-ми до 10-ти клас и практика в реална работна среда  в 11-ти и 12-ти клас. Учениците от 8-ми до 10-ти клас имат възможност да получават стипендии за успех от Електроразпределение Юг. В 11-ти клас учениците имат 3 учебни дни и 2 дни на практика, а в 12-ти клас са 2 учебни дни и 3 дни на практика в дружеството. За проведената практика в 11-ти и 12-ти клас учениците ще получават заплащане.

Инициативата на дружеството стъпва на изграден през годините опит от съвместна работа с професионалните гимназии – в Бургас, Ямбол и Пловдив, където от години Електроразпределение Юг си сътрудничи с тези училища. Развитието на това партньорство до прилагане на дуалното обучение е поредна стъпка в подкрепа на образованието и подкрепа за учениците, учителите и училищата за още по-добрата техническа подготовка на децата. Общо 61 деца имат възможност от тази година да използват добрите практики на дуалното обучение – едновременно обучение и работа в реална професионална среда.

Целта е изграждане на професионални умения в реална бизнес среда у учениците. Тези умения ще им дадат възможност за професионално развитие на младежите в сферата на електротехниката и енергетиката.

 

About the Author :