Електроразпределение Юг се подготвя за зимен сезон 2017/2018 г.

EP_Yug_avtovishkaЕлектроразпределение Юг (част от EVNБългария) завърши подготовката си за есенно-зимния сезон, когато мрежата и съоръженията работят при големи товари и тежки климатични условия. Подготовката обхваща въздушни и кабелни линии, електрически уредби, трафопостове и възлови станции, собственост на дружеството. Подготвителните мероприятия включват инспекции и ремонти на съоръжения, доставка на оборудване и специализирана техника. Дружеството ще посрещне зимния сезон с необходимия запас от складови наличности и материали. Особено внимание се отделя на зимните курорти и туристически центрове.

Дейностите по зимна подготовка на Електроразпределение Юг бяха проверени от Министерството на енергетиката в края на септември. 

В цифри подготовка за зима 2017/18 на Електроразпределение Юг към този момент включва:

 • инспектирани над 56 000 км мрежи „средно“ и „ниско“ напрежение
 • инспектирани над 13 000 трафопоста и възлови станции
 • почистване на 678 км просеки
 • подменени или ремонтирани са 2908 стълба
 • доставка на материали и техническо оборудване по места – дистанционни щанги за сваляне на лед от проводници, снегоходки и радиостанции.
 • налице са и дизел-генератори, които могат да се използват при необходимост. Електроразпределение Юг има готовност за доставка на допълнителни генератори при необходимост
 • налична специализирана механизация – 367 високопроходими автомобили, 9 моторни шейни, 29 високопроходимиавтовишки, както и и 2 броя АТВ, оборудвани с вериги, които се използват в труднодостъпни места.
 • изградена вътрешна радиомрежа в дружеството за бърза комуникация, независима от външни доставчици
 • налична модерна система за телемеханика, която позволява дистанционно управление на съоръженията по мрежата
 • 75 аварийни екипа – 24 часа, 7 дни в седмицата, както и възможност за включване на допълнителен брой сътрудници при извънредни ситуации
 • договори с външни фирми за допълнителен персонал и техника при необходимост
 • система за координация на аварийните екипи чрез GPS
 • подготовка на електромонтьори на тренировъчен полигон за работа по разпределителната мрежа в реални условия.
 • 6 центъра за кабелни лаборатории, 2 специализирани диспечерски звена за управление на мрежата и 3 центъра за специализирана техника.
 • в случай на необходимост в дружеството е създаден процес за работа при кризи и активиране на координационен вътрешен Кризисен щаб.

Електроразпределение Юг продължи и през 2017 г. своята концепция за кабелиране, т.е. вкопаването на въздушни електропроводи в земята. Кабелирането на електропроводи е сред най-ефективните мерки за подсигуряване на електрозахранването през зимата.

През 2017 г. дружеството е вложило над 3 млн. лв. за полагане на подземни кабелни линии – в районите на гр. Асеновград, Стамболийски, Ямбол, Елхово, Тополовград, Бургас и Поморие.

За справянето с различни ситуации през зимата, EVN България разчита и на доброто взаимодействие на своите регионални диспечери и ръководители на звена с местните власти в лицето на областните управители, общините и териториални дирекции ”Гражданска защита”.

About the Author :