Електроразпределение Юг и БДЗП допринесоха за увеличение на популацията на световно застрашения вид Царски орел

Carski_orel„Електроразпределение Юг“ (част от EVN България) отчита положителни резултати от проекта „Живот за царския орел” (Life forsafegrid), реализиран в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Проектът се финансира от програма LIFE на Европейския комисия и цели да намали смъртността при Царския орел (Aquilaheliaca), причинявана от контакт с електропроводи.

EVN_PAS_system_LIFE_projectПроектът беше осъществен в периода 2013 – 2018 г., а „Електроразпределение Юг“ е първата инфраструктурна компания в България, координиращ бенефициент на проект по програма LIFE. Неговата стойност е общо 4 млн. евро, като част от средствата са осигурени от програма LIFE на Европейската комисия, а останалите – от „Електроразпределение Юг“.

Техническите мерки, реализирани от „Електроразпределение Юг“, осигуряват от една страна по-голяма безопасност за царския орел, а от друга – повишават сигурността на електрозахранването.

20181119_PressConferenceИзвършените дейности допринесоха за нарастване на популацията на царския орел. През 2018 г. броят на двойките застрашени орли се увеличи с още една и вече наброяват 29, което е най-високата численост, откакто видът се наблюдава.

Проектът „Живот за царския орел” (Life forsafegrid) се реализира в 8 специално защитени зони от НАТУРА 2000 – в районите на Сакар (общини Елхово, Тополовград, Болярово), Ямбол, Сливен и Харманли.

В рамките на проекта „Електроразпределение Юг“ извърши следните дейности:

–       Кабелиране: бяха положени общо 43 км нови подземни кабели, които заменят опасни за птиците 70 км въздушни линии. Най-голямото предизвикателство при тази най-мащабна техническа дейност беше трудният терен, което наложи допълнителни укрепителни мерки по изкопите.

–       Изградена 42 км ПАС система (изцяло изолирани проводници) по въздушни електропроводи. ПАС системата е един от най-съвременните методи за обезопасяване на електропроводи. С нейното въвеждане се премахва напълно опасността от поразяване с волтова дъга и значително намалява рискът от сблъсък на летящи птици с въздушните проводници, тъй като новите проводници са по-видими и лесни за избягване от пернатите.

–       Монтиране на защитни изолации на 2340 електрически стълба. Изолациите предпазват птиците от попадане под напрежение при кацане на стълба.

–       16 нови трафопоста и една нова възлова станция.

–       Монтирани 10 „кацалки“ за птици, които отстояват на определена височина от проводниците и позволяват птиците да кацат безопасно.

–       Изградени на специализирани технически съоръжения като мостово съоръжение за преминаване на подземни кабелни линии над река; пластмасови решетки за птици и др.

Царският орел е защитен вид, включен в Червената книга и в списъка на глобално застрашените видове на Международния съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN).

Реализацията на проекта „Живот за царския орел“ е доказателство за първото по рода си успешното сътрудничество между инфраструктурна компания и неправителствена организация.

Информация за проекта е налична на www.lifeforsafegrid.bg или чрез банер от страницата на EVN България – www.evn.bg. Повече за опазването на царския орел можете да намерите и на страницата на БДЗП www.birds.bg.

 

About the Author :

Leave a reply