“Електроразпределение Юг“ издаде нова брошура по проект “Живот за царския орел” (Life forsafegrid), финансиран от програма LIFE+ на Европейската комисия

A35629-W360H270P4X3През юли 2018 г. „Електроразпределение Юг“ (част от EVN България) издаде нова брошура по проект „Живот за царския орел” (Life forsafegrid), финансиран от програма LIFE+ на Европейската комисия. Проектът има за цел намаляване на смъртните случаи на птици, причинени от контакт с въздушна разпределителна мрежа, като в същото време се намалява и рискът от аварии.

Брошурата съдържа основна информация за обезопасяване на електроразпределителната мрежа. Представени са основните дейности по проекта, който се осъществява основно в районите на общини Елхово, Тополовград, Харманли:

  • обезопасени 2340 електрически стълба с изолации
  • голите проводници на 42 км въздушни електропроводи бяха подменени с изцяло изолирани – т. нар. ПАС система
  • изградени 43 км подземни електрически кабели, които заменят близо 70 км опасни за птиците въздушни проводници
  • изградени специализирани съоръжения – напр. „пасарелка“ за преминаване на подземни кабелни линии над река.

Брошурата акцентира и върху важна информация за царския орел – разпространение, как изглежда царският орел, храна, гнездене и др. Интересни данни са посочени и в рубриката „Знаете ли, че“:

–       “Електроразпределение Юг“ (част от EVN България) е първата инфраструктурна ком­пания в страната, която осъществява про­ект по програма LIFE на Европейската коми­сия.

–       Фигурите на Орлов мост в София са именно на царски орли

–       Орелът атакува жертвата си винаги откъм страната на слънцето

–       Ако човек притежаваше зрението на орел, то би могъл от 10-ияетаж да види как мравките пълзят по земята. Орлите и другите хищни птици могат да виждат 4-5 пъти по-далеч от обикновения човек.

–       Човешкото зрително поле обхваща 180 граду­са, а орелът се радва на панорамна гледка от 340 градуса.

Информация за проeкта е налична на www.lifeforsafegrid.bg  или чрез банер от страницата на EVN България – www.evn.bg. Повече за опазването на царския орел можете да намерите на страницата на БДЗП www.birds.bg

 

About the Author :

Leave a reply